Zuiver steenpuin van het tegelwippen gratis naar recyclagepark

Kapellen promoot tegelwippen.© Dirk Vertommen

Kapellen -

IGEAN promoot het ‘Vlaams Kampioenschap Tegelwippen’ en biedt elke gemeente extra tools aan. Wie deelneemt aan het tegelwippen en verharding wegneemt, kan met de uitgebroken verharding gratis op het recyclagepark terecht.

Het college van burgemeester en schepenen van Kapellen gaat in op het voorstel van de intercommunale en dat houdt in dat elk gezin van 1 mei tot 31 oktober 625 kg zuiver steenpuin gratis naar het recyclagepark mag brengen. Rekening houdend met een gemiddelde ontharding van 5 m² en 625 kg steenpuin, komt dat neer op een reductie van 25 euro. Hiervoor past IGEAN tijdelijk de diftar-software van het recyclagepark aan. De korting wordt niet automatisch toegekend. De aanbieder moet zelf aangeven dat het binnengebrachte steenpuin komt van het Tegelwippen. Enkel zuiver steenpuin komt in aanmerking, geen gemengd bouw- en sloopafval.

De gemeente moedigt inwoners aan om zich te registreren op de website van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Kapellen hoopt zo inwoners aan de slag te krijgen met het ontharden van hun (voor)tuin. Dit initiatief wordt echter pas uitgerold wanneer minstens tien gemeenten deelnemen.

(evdw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus