Klimaatwetenschapper Wim Thiery in lezing opwarming van de aarde: “Nog niet te laat maar we moeten nu actie ondernemen”

Klimaatwetenschapper Wim Thiery stelt overal ter wereld de gevolgen van de klimaatverandering vast.© if

Beersel/Linkebeek -

De Beerselse klimaatwetenschapper Wim Thiery (36) was duidelijk afgelopen donderdag tijdens een uiteenzetting in zijn geboortedorp Linkebeek. Volgens Thiery is het hoog tijd om in te grijpen. “We willen toch allemaal een goede toekomst voor de kinderen en jongeren die er vandaag al zijn?”

De bekende klimaatwetenschapper Wim Thiery (36) gaf donderdag in Linkebeek een lezing klimaatverandering. “Vergeleken met het einde van negentiende eeuw is de aarde met meer dan één graad opgewarmd. En we ondervinden daar nu al de gevolgen van, ook in ons land”, zegt Thiery. “De zware overstromingen die Wallonië in 2021 zwaar troffen, de kurkdroge zomers de voorbije jaren, … voorbeelden genoeg. Ook elders in de wereld zie je de impact. Bosbranden worden steeds frequenter, ook in Europa.”

Met zijn recente studie, gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Science, toont Thiery aan hoe vaak een persoon uit een bepaald land geboren in een bepaald jaar in zijn of haar leven te maken zal krijgen met droogte, hittegolven, mislukte oogsten, overstromingen, bosbranden en tropische stormen. “Op die manier kunnen we bijvoorbeeld voorspellen hoeveel keer een Belg geboren in 1987 bij een opwarming van twee graden geconfronteerd zal worden met een hittegolf. Met onze aanpak maken we de gevolgen van de klimaatverandering concreet en behapbaar.”

Uit de resultaten van Thiery’s onderzoek blijkt duidelijk dat de jongere generatie slechter af is dan de oudere. “Een kind dat vandaag geboren wordt, zal vier keer meer hittegolven meemaken dan iemand geboren in 1960. En dat is bij het meest optimistische scenario van een opwarming van anderhalve graad.”

Echt rooskleurig ziet de toekomst er niet uit, maar volgens Thiery is het niet te laat. “De situatie is niet uitzichtloos. Als we meteen stoppen met het uitstoten van CO2 ,zal de aarde stoppen met opwarmen. En dan krijgen we evenveel hittegolven, overstromingen en andere klimaatextremen dan vandaag het geval is. Waar we stabiliseren, hebben we zelf in de hand. We kunnen nog altijd kiezen welke toekomst we willen, maar er is nu actie nodig. Het komt er kortweg op neer dat wonen, werken en ons verplaatsen snel klimaatneutraal moet zijn. We zien veel veranderen, maar dat moet zich nog vertalen in de uitstootcijfers.”

De trein van de transitie is volgens Thiery zeker vertrokken, al zegt hij ook dat ons land er niet helemaal op zit. “We hebben veel kennis in huis, bijvoorbeeld op het gebied van windenergie. Maar België kan zichzelf zeker niet op de borst kloppen. We slagen er niet in om een duidelijk standpunt in te nemen. Het is beschamend om vast te stellen hoe België steeds op de rem staat. Nochtans hebben wij veel te verliezen als de zeespiegel stijgt. Vooral met de gebouwen is het in ons land slecht gesteld. Op Groot-Brittannië na zijn onze huizen het slechtst geïsoleerd van heel Europa. Een grote renovatiegolf is nodig om alle gebouwen de komende twintig jaar klimaatneutraal te maken. Dat is perfect haalbaar, we moeten het gewoon doen.”

In de ogen van Thiery is het van cruciaal belang om iedereen mee te krijgen. “Het is een kwestie van rechtvaardigheid. We willen toch allemaal een goede toekomst voor de kinderen en jongeren die er vandaag al zijn. Al gaat het hier evenzeer om de toekomst van de dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers. Dat we de gevolgen van de klimaatverandering met onze eigen ogen zien gebeuren, kan de aanzet tot actie zijn.”

Jelle Schepers

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus