“Als ze nieuw stadion van Club Brugge jaren kunnen tegenhouden, dan doen we hetzelfde met Ventilus”, burgers en bedrijven blijven strijdvaardig

Het protest tegen Ventilus lijkt nog lang niet begraven.© fdb

Izegem/Lichtervelde/Zedelgem/Torhout -

De Vlaamse regering heeft het exacte tracé van Ventilus vastgelegd. De info die eerder al doorsijpelde is de werkelijkheid geworden. Onder meer een bedrijvenzone in Izegem en landbouwer Francky Snaet uit Lichtervelde komen pal onder de bovengrondse stroomkabels te liggen. Diverse betrokkenen dreigden al met verhuizen, maar willen eerst alle juridische mogelijkheden uitputten. “Als ze het nieuwe stadion van Club Brugge kunnen tegenhouden, dan kunnen wij dit ook met Ventilus”, zegt landbouwer Francky Snaet.

Frank Meurisse en Arne Franck

“Dit is heel slecht nieuws”, reageert Frederik Vandenberghe, CFO van Skyline Communications in Izegem. Van meet af aan dreigde hij zijn bedrijf te verhuizen als de stroomkabels te dicht zouden komen. En dat lijkt ook het geval. “Het is nog afwachten waar precies de pylonen neergepoot worden, maar enkele meters naar links of naar rechts zullen het verschil niet uitmaken.”

LEES OOK.Wereldspeler Skyline met 750 werknemers is duidelijk: “Als Ventilus-traject boven ons hoofd passeert, kunnen we niet anders dan vertrekken”

Vandenberghe reageert furieus. “We werden als bedrijf nooit gehoord. We waren vragende partij voor een onderhoud met minister Demir (N-VA), dit is er nooit gekomen. We voelen ons het slachtoffer van een koehandel tussen N-VA en CD&V.”

Drogredenen

Bij Skyline kijken ze wat ze kunnen doen. “Zeker juridische stappen zetten”, zegt Vandenberghe. “De stroomdraden zullen hier passeren boven het meest dichtbebouwde stuk van het hele tracé. Op onze site werkte een 400-tal mensen, met de bedrijven in de buurt erbij zijn het er op een strook van een kilometer meer dan duizend. Mensen naar wie niet geluisterd werd terwijl het tenslotte wel om hun gezondheid gaat. Honderd meter verder gaan de stroomdraden dan wel ondergronds, onder een weiland… We kunnen daar met ons verstand niet bij. Alle redenen, onder meer dat ze niet onder het kanaal zouden kunnen, zijn drogredenen.” (Lees verder onder de foto)

Frederik Vandenberghe met een deel van het Skyline personeel: “Met hun gezondheid wordt geen rekening gehouden.”© fmr

Skyline houdt in het achterhoofd nog altijd rekening met een verhuizing. “We zijn tenslotte een softwarebedrijf en kunnen ons gemakkelijk verplaatsen”, zegt Vandenberghe. “Maar we zijn hier al jaren bezig een mooie site uit te bouwen, met aandacht voor de gezondheid en het welzijn van ons personeel. Zelfs voor de Izegemnaars die onze sportpiste kunnen gebruiken. En net op dat gezondheidsvlak worden wij afgestraft.”

Technisch onmogelijk

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) van Izegem heeft “gemengde gevoelens” bij het traject zoals het nu gekozen is. “Enerzijds vind ik het bijzonder jammer dat niet het hele tracé in Izegem ondergronds gaat. Anderzijds kunnen we op deze manier twee andere hoogspanningsleidingen wegnemen die boven woonzones hangen.”

De burgemeester heeft altijd geijverd om het hele traject ondergronds aan te leggen en toen dat niet mogelijk bleek, toch op z’n minst in Izegem. “Niet alleen voor de bewoning, maar ook de werknemers in de getroffen bedrijvenzone”, zegt hij. “Het risico is hetzelfde, of je er woont of werkt.”

LEES OOK.Burgemeester Bert Maertens (N-VA) maakt een vuist: “Ventilus moet (!) ondergronds in Izegem”

Maar ook dat blijkt niet mogelijk en daarvoor kreeg de burgemeester een technische uitleg rond de bodemsamenstelling. “Indien toch zou doorgezet worden moet een open sleuftechniek gehanteerd worden en daarvoor is een werkzone van 77 meter vrije ruimte nodig. Drie bedrijven zouden moeten verdwijnen en de spoorlijn zou 2,5 jaar buiten dienst zijn.”

Burgemeester Bert Maertens van Izegem is blij dat een deel van zijn stad gevrijwaard blijft, maar begrijpt ook het ongenoegen bij de bedrijfsleiders.© fmr

De burgemeester heeft alle begrip voor de ontgoocheling en frustratie. “We gaan kijken hoe ze we die mensen kunnen bijstaan”, belooft hij. “We gaan opnieuw samenzitten met die bedrijven. Er is ook nog het openbaar onderzoek. Tal van burgers en ondernemingen zullen protest aantekenen. We zullen kijken wat we met de stad kunnen betekenen voor die mensen.”

Maertens is wel blij dat de kabels over een afstand van 2,4 kilometer wel onder de wijk De Mol die gaat. “1.400 woningen blijven zo gevrijwaard van de stralingseffecten en de visuele hinder”, zegt hij. Bovendien betekent de komst van Ventilus dat twee bestaande lijnen kunnen verdwijnen. De ene loopt over de Tuinwijk, het VTI en de Kasteelwijk. De andere komt vanuit Rumbeke, De Mol en de Bosmolens.

Aanvechten

Landbouwer Francky Snaet uit Lichtervelde zag de bui al hangen. “Pal boven mijn bedrijf en percelen komen die stroomdraden. Ik deel hoe dan ook in de brokken”, zegt hij. Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams parlement waarin de knoop werd doorgehakt, zat hij op de eerste rij. “Verhuizen is nog niet onmiddellijk aan de orde. We wachten op het RUP en zullen dan massaal bezwaar indienen. We gaan hoe dan ook de juridische weg op.” (Lees verder onder de foto)

Franky Snaet voert actie van dag 1 en is nog lang niet van plan om de strijd op te geven.© lvw

Er zijn tal van aspecten die de betrokken burgers nog kunnen aanvechten, vindt Snaet. Zoals het gebrek aan een compensatiebeleid, geen meetsysteem, alternatieven die niet onderzocht werden. “Het is allemaal voer voor een juridische strijd”, zegt hij.

LEES OOK.Waarom lokt Ventilus zo veel protest uit en is er écht geen alternatief? Omstreden hoogspanningslijn uitgelegd in 9 vragen

En die is hij vast van plan te voeren. “Het nieuwe stadion van Club Brugge staat er na al die jaren ook nog altijd niet”, zegt Snaet. “Ook wij zijn dus in staat dit zo lang te rekken. Over de volgende verkiezingen heen. En intussen heeft de technologie de werkelijkheid wellicht ingehaald en is er toch een andere mogelijkheid.”

Ondergronds

In Zedelgem en Torhout zal een deel van de hoogspanningslijn wel ondergronds gaan. Op Zedelgems grondgebied werd gekozen voor een stuk ondergronds tracé en de verzwaring van een deel van de bestaande hoogspanningslijn. “Nu het voorkeurtracé beslist en duidelijk is, gaan we verder onderzoeken wat de impact is voor onze inwoners is”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw).

“We willen volledige duidelijkheid over de gevolgen van dit tracé voor de gezondheid van onze inwoners”, zegt Vermeulen. “Hiervoor laten we ons nog altijd bijstaan door een expert-raadsman. Het is onze bedoeling om de gevolgen van het gekozen tracé concreet en duidelijk in kaart te brengen en te onderzoeken. Pas dan kunnen wij een onderbouwd standpunt innemen en de Vlaamse overheid adviseren.”

Urbain Ureel (62) uit de landelijke Moubekevallei in Aartrijke houdt een dubbel gevoel over aan de beslissing. Geen bovengrondse masten vlakbij zijn deur, wel een ondergrondse leiding. “Na bijna drie jaar in spanning te hebben geleefd, zijn we uiteraard opgelucht dat we af zijn van het vreselijke vooruitzicht”, zegt hij. “Die bovengrondse masten zouden hier het prachtige, landelijke karakter zwaar hebben verstoord. In de plannen wordt wél gekozen voor wisselstroom. En die veroorzaakt elektromagnetische velden die de gezondheid van de omwonenden in het gedrang brengt. De angst en onzekerheid hierover blijft dus bestaan. Onlangs nog zetten drie jonge gezinnen uit de buurt hun huis te koop.” (Lees verder onder de foto)

Urbain Ureel is opgelucht dat er geen bovengrondse masten in zijn straat komen, maar de keuze voor wisselstroom baart hem nog steeds zorgen. “Die veroorzaakt elektromagnetische velden die de gezondheid van de omwonenden in het gedrang brengt.”

Ook de aanleg van de ondergrondse leiding baart Urbain zorgen. “Ik weet niet exact waar de kabel ondergronds zal komen, maar sowieso wordt het hier één grote bouwwerf. Er moeten betonnen greppels worden aangelegd. Dat er niet gekozen werd voor gelijkstroom is onbegrijpelijk. Dat is misschien duurder en technisch moeilijker, maar de gezondheidsrisico’s heb je niet. Bovendien zijn de werken voor de aanleg van zo’n kabel veel minder ingrijpend.”

LEES OOK.Onderzoeker roept regering op om Ventilus-dossier te herzien: “Ondergrondse lijnen bestaan al in buitenland, dus kan het hier ook”

De Torhoutse burgemeester zegt blij te zijn dat in zijn stad de lijn ondergronds gaat. “Uiteraard moeten nog allerlei harde procedures gevoerd worden en er komt ook nog een openbaar onderzoek. Er moeten met andere woorden nog heel wat hindernissen genomen worden”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V).

Details

Burgemeester Kris Declercq van Roeselare heeft zich in het verleden ook altijd uitgesproken om de lijn maximaal ondergronds te brengen. Het ziet er nu niet naar uit dat dit in zijn stad het geval zal zijn. De burgemeester neemt dan ook een afwachtende houding aan, ook omdat de details nog niet bekend zijn. “Zodra we de concrete plannen ontvangen hebben, zullen we in het kader van het toekomstige openbaar onderzoek de burgers nader informeren”, zegt hij. “Het stadsbestuur behoudt zich ook zelf verder het recht voor om in het kader van dit openbaar onderzoek bezwaren te formuleren en in rechte op te treden.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus