Hier kan je niet alleen meer van agenten GAS-boete krijgen, ook van ‘GASton’: “Maar we willen iedereen eerst de kans geven om zijn gedrag aan te passen”

De sensibiliseringscampagne met als centrale figuurtje GASton moet leiden tot minder GAS-overtredingen. Maar als die zich toch nog voordoen kan voortaan ook de gemeente GAS-boetes uitdelen, zegt burgemeester Conny Moons (LWD).© jhw/if

Londerzeel -

Vanaf mei kan niet alleen de lokale politie, maar ook de bevoegde gemeentelijke ambtenaar overtredingen van overlast vaststellen in Londerzeel. Daar wordt dan een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) of GAS-boete aan gekoppeld. De nieuwigheid gaat gepaard met een sensibiliseringscampagne - waarin het figuurtje GASton centraal staat - die bedoeld is om mensen hun gedrag aan te passen.

Joris Herpol

“Het is de taak van een gemeentebestuur om te waken over de openbare netheid, veiligheid en overlast”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD). “De GAS-wetgeving maakt het steden en gemeenten mogelijk om zelf enkele overlastproblematieken in te dijken door het opleggen van sancties. “Niemand ziet graag zwerfvuil op straat, trapt graag in hondenpoep of slalomt graag door het verkeer wegens een foutgeparkeerde wagen op het fietspad.”

“Het GAS-beleid zal zich in eerste instantie vooral – maar niet uitsluitend – focussen op het toebrengen van schade aan het milieu zoals het verbranden van afval in de tuin, achterlaten van zwerfvuil, sluikstorten, achterlaten van hondenpoep, urineren en niet correct parkeren van voertuigen waardoor onveilige verkeerssituaties ontstaan, vooral aan de schoolpoorten.”

Alternatieve prestatie

Daarbij is het volgens de burgemeester zeker niet de bedoeling om zomaar boetes uit te schrijven. “De gemeenschapswacht en de opbouwwerkers zetten ook sterk in op het sensibiliseren rond bepaald wangedrag”, gaat de burgemeester verder. “Zij trachten zich zoveel mogelijk in het straatbeeld te begeven om inwoners en bezoekers hierover te informeren.”

“Minderjarigen of hun ouders of voogden die een GAS-boete ontvangen, kunnen ook telkens kiezen voor een alternatieve prestatie. Deze heeft dan altijd te maken met het soort overtreding. Zo zal bijvoorbeeld een jongere die een GAS-boete ontvangt voor het achterlaten van zwerfvuil, ervoor kunnen kiezen om in ruil enkele uren of dagen zwerfvuil in de straten van Londerzeel op te ruimen.”

Campagnebeeld

De uitrol van GAS in Londerzeel start samen met een grote sensibiliseringscampagne. Deze start vanaf april. “Om onze inwoners attent te maken op de mogelijkheid van GAS-boetes, zet de gemeente Londerzeel GASton in”, zegt Moons. “Onze GASton, da’s de man die weet wat kan - en wat niet. Door middel van onze sensibilisatiecampagne willen we echt iedereen de kans geven om zijn of haar gedrag aan te passen. Daarvoor zetten we GASton, ons campagnebeeld, in. Zo wordt iedereen eerst goed geïnformeerd. Een boete kan dus eigenlijk nooit onverwacht komen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus