“Hij is een parasiet die leeft op haar kap”: zeventiger vervalst medische attesten om aan geld van zijn mentaal verzwakte partner (86) te raken

© IMAGEGLOBE

Oostende -

Een 74-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank 37 maanden cel voor schriftvervalsing en lasterlijke aangifte. H.A. vervalste scores op medische attesten om zijn 86-jarige handelingsonbekwame partner uit de bewindvoering te krijgen. “Alleen om aan haar geld te kunnen”, aldus de bewindvoerder. “Hij is een parasiet die leeft op haar kap.”

Arne Franck

H.A. en zijn partner zijn al zo’n twintig jaar samen. Omdat de vrouw mentaal achteruitging, werd ze in 2009 handelingsonbekwaam verklaard en onder bewindvoering geplaatst. Sindsdien doet H.A. er alles aan om die maatregel terug te schroeven. “Hij is een parasiet die leeft op de kap van mevrouw”, zo pleitte de bewindvoerster in de rechtbank.

“Hij draagt niets bij tot het huishouden. Zij is heel bemiddeld maar mentaal is ze nog een schim van wie ze vroeger was. Hij isoleerde haar van haar familie en wil van de bewindvoering af zodat hij aan haar geld kan. Hij wil namelijk met haar naar Algerije verhuizen.”

Stempels gekopieerd

De man ondernam al talrijke pogingen om via de vrederechter de bewindvoering te laten opheffen, telkens vergeefs. Tijdens een procedure in 2019 legde hij een attest voor van een neurologisch onderzoek van de vrouw. “Hij vervalste daarin de scores van zijn vrouw”, zo ging de bewindvoerster verder.

“Hij legde ook nog een andere attest voor om aan te tonen dat zijn partner wél handelingsbekwaam was, maar de stempels en de handtekeningen bleken gekopieerd van andere documenten. In de begeleidende tekstjes stonden zelfs dt-fouten. Voor de kinderen van mevrouw is dit verschrikkelijk. Die leven constant in angst omdat ze vrezen dat meneer haar op het vliegtuig naar Algerije zal zetten.”

Stapel papieren

Ook de stiefzoon van H.A. moest het ontgelden. H.A. betichtte hem ten onrechte van diefstal van een erfenis van 175.000 euro, slagen aan zijn moeder en racisme. “Hij heeft mijn moeder volledig in zijn macht”, aldus de zoon.

“Het is triest om te zien hoe hij erin slaagt om van het slachtoffer zijn handlanger te maken”, zegt de procureur. De vrouw zélf ziet dat evenwel anders. “Hij is de liefde van mijn leven”, riep ze luid in de rechtbank. “Ik ben geen slachtoffer.” H.A. zelf ontkende alles en legde de rechter een stapel papieren voor om dat te bewijzen.

De rechtbank doet uitspraak op 27 april.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus