Verdubbeling nachtpatrouilles sinds eerste aanslag in Mechelen

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De lokale politie krijgt sinds de eerste aanslag op Mechels grondgebied, inmiddels anderhalve maand geleden, ‘s nachts versterking van de federale politie. Daardoor worden dubbel zoveel patrouilles ingezet dan voorheen. Dat is donderdag gemeld op een bewonersvergadering die het stadsbestuur samen met politie en parket had georganiseerd in Mechelen.

Bron: BELGA

De inwoners van de straten waar een aanslag werd gepleegd, kregen donderdagavond uitleg over wat stad, politie en parket doen om de dossiers op te volgen, maar ook om te voorkomen dat nieuwe feiten zich zullen voordoen. Er werd niet concreet ingegaan op vragen over specifieke dossiers aangezien het nog allemaal lopende gerechtelijke onderzoeken zijn, maar de politie kon wel kwijt welke inspanning zij doet op het veld.

“Wij zorgen voor preventieve en proactieve toezichten”, zei Yves Bogaerts, korpschef van zone Rivierenland. “We krijgen heel concreet elke nacht extra patrouilles met mensen van de federale politie en zetten zelf ook extra mensen in waardoor we het aantal nachtpatrouilles hebben verdubbeld. Daarnaast gebruiken we de camera’s, zowel ANPR-camera’s die nummerplaten kunnen identificeren als ons netwerk aan hoogresolutiecamera’s waarmee we verdachten snel en adequaat kunnen trachten in beeld te brengen.”

De verschillende diensten van politie en gerecht voeren regelmatig overleg. “Er is een duidelijk verband tussen de feiten in Mechelen en het drugsgeweld in Antwerpen”, zei Christophe Dekinderen van FGP Antwerpen. “We hebben jammer genoeg al ervaring uit Antwerpen die we nu ook in Mechelen kunnen inzetten, we konden al 50 arrestaties doen voor dergelijke feiten het voorbije jaar.”

Ook het gerecht stond niet stil. “Sinds juni 2022 deden zich 100 drugsgerelateerde aanslagen voor, we hebben daarvoor 150 mensen gearresteerd in binnen- en buitenland”, zegt Antwerps Procureur des Konings Franky de Keyzer. “Vaak gaat het om zeer jonge Nederlanders, kinderen nog. Nederland heeft hier een gigantische verantwoordelijkheid in en moet zorgen dat die in Nederland blijven en daar vervolgd worden.”

De aanwezigen stelden achteraf enkele vragen, die voornamelijk gingen over het voorkomen van eventuele aanslagen. “Wij hebben al vaker gemeld dat er vreemde dingen gebeuren in de getroffen woningen maar hebben het gevoel dat de politie niets doet met onze meldingen”, klonk het. “Gaan jullie nu enkel op zoek naar de daders van die aanslagen of onderzoeken jullie ook waarom die aanslagen daar gebeuren?” De politie kon geen reactie geven op specifieke adressen of dossiers maar verzekerde de aanwezigen dat elke melding door de politie serieus wordt genomen en wordt onderzocht.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen