Puurs-Sint-Amands brengt behoeften van senioren in kaart

Schepen van Senioren, Ann-Marie Morel (CD&V).© rr

Puurs-Sint-Amands -

Eind april start de gemeente Puurs-Sint-Amands samen met de seniorenraad en de lokale dienstencentra met een ouderenbehoeftenonderzoek. Dat onderzoek gebeurt onder leiding van professor dr. Verté van de VUB. Het lokaal bestuur wil met deze enquête de behoeften van senioren in kaart brengen.

Ward Bosmans

De bedoeling van het onderzoek is om het lokaal beleid beter af te stemmen op de oudere inwoners en ze actief te betrekken bij het ouderenbeleid. Dankzij de samenwerking met de VUB kunnen niet enkel de lokale trends worden vastgesteld, maar kan er ook een vergelijking gemaakt worden met gelijkaardige gemeenten. Het gemeentebestuur rekent erop dat zo veel mogelijk inwoners uit de geselecteerde doelgroep de vragenlijst zullen invullen. Eind 2023 ontvangt het lokaal bestuur het eindrapport en stelt nadien ook de resultaten voor.

Het onderzoek peilt naar de noden en behoeften van de zestigplussers in de gemeente. Zo’n veertigtal vrijwilligers zullen in april en mei de enquêtes naar de geselecteerde inwoners brengen. Nadien halen ze de vragenlijst ook anoniem in gesloten envelop weer op. Die vrijwilligers dragen een legitimatiebadge, zodat ze duidelijk herkenbaar zijn.

“De vragenlijst peilt naar de mening van senioren over uiteenlopende thema’s. Verschillende facetten rond wonen en leven in Puurs-Sint-Amands komen aan bod. Denk daarbij aan huisvesting, eenzaamheid, vrijwilligerswerk, gezondheid, leeftijdsvriendelijke gemeente, vrijetijdsaanbod, kwetsbaarheid, digitalisering, verbondenheid, enzovoort”, verduidelijkt schepen van Senioren, Ann-Marie Morel (CD&V).

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus