Voorlopig geen vergunning voor fastfoodrestaurant en supermarkt langs Astridlaan: “We zitten hier nu al bijna met een verkeersinfarct”

Geen groen licht voor de bouwplannen op deze site aan de Astridlaan.© RR

Geraardsbergen -

Het schepencollege heeft de aanvraag geweigerd voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een fastfoodzaak en supermarkt aan de Astridlaan, vlakbij het kruispunt met de Zonnebloemstraat. Het dossier is door diverse instanties negatief geadviseerd, vooral wegens de te verwachten bijkomende verkeersdruk op de al overvolle Astridlaan.

Jan Lion

De aanvraag voor de omgevingsvergunning gaat om de bouw van een supermarkt. Ernaast zou een fastfoodzaak komen en in het recreatiegebied van de site ging men zes petanquebanen aanleggen met kantine en terras. Er waren bovengrondse en ondergrondse parkeerplaatsen voorzien.

Het openbaar onderzoek over de aanvraag liep af op 19 januari. Het was dan aan het schepencollege om te beslissen. “We kregen van diverse instanties louter negatieve adviezen over het dossier”, zegt Rurik Van Landuyt (Open VLD), schepen van Economie en Ruimtelijke Ordening. “We konden die niet naast ons neerleggen, vandaar onze beslissing. De aanvrager zal zijn huiswerk moeten overdoen als hij in beroep wil gaan.”

Herinrichting kruispunt

Volgens de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) hypothekeren de plannen onder meer de voorziene ontwikkeling van een aanpalende kmo-zone en de ontsluiting van het achterliggende recreatiegebied. Ook stelt de Gecoro de mobiliteitsstudie in vraag omdat die niet realistisch zou zijn en er wordt gevreesd voor stremmend verkeer op de laan als er wordt aangeschoven aan het drive-ingedeelte van de hamburgerzaak. Nog volgens de commissie lijkt de aanleg van de petanquebanen enkel te dienen om extra parkeerplaatsen te voorzien. (lees verder onder de foto)

© jlg

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zag het project niet zitten. “De N42 Astridlaan is een gewestweg. AWV verleende een negatief advies. Er zijn immers plannen voor de herinrichting van het kruispunt met de Zonnebloemstraat waar in de betrokken zone een bijkomende rijstrook zou komen, de zogenaamde vierde arm”, zegt schepen Landuyt.

Voet bij stuk houden

Groen Geraardsbergen is tevreden dat de vergunning werd geweigerd. “De Astridlaan is nu al een verkeersinfarct nabij en er zijn geen voetpaden. De fietspaden zijn absoluut niet veilig. Een bijkomende supermarkt en fastfoodrestaurant zouden de verkeerssituatie doen evolueren van problematisch naar catastrofaal”, meent Patrick Franceus, voorzitter van Groen. Hij hoopt wel dat als er beroep wordt ingesteld tegen de weigering de stad voet bij stuk zal houden.

De Astridlaan kwam vorig jaar nog in beeld toen fastfoodketen McDonald’s een aanvraag indiende om een restaurant op te trekken op een onbebouwd perceel op het terrein naast het kruispunt met de Stadsweg. Het schepencollege en nadien de provincie gaven groen licht maar de vergunning werd geschorst na een klacht van het Milieufront Omer Wattez.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus