Nieuwe aanvraag verkaveling Matexi in Laarstraat roept meteen weerstand op

Een visual die Matexi liet maken van het toekomstig project in de Laarstraat.© Matexi

Ranst -

Matexi heeft opnieuw een vergunning aangevraagd voor een verkaveling met 54 huizen en een meergezinswoning met 20 wooneenheden tussen de Laarstraat, Vaartstraat en Zakstraat in Ranst. Vorig jaar werd dit project nog geweigerd door het college van burgemeester en schepenen. Ook de provincie weigerde in beroep de vergunning. Volgens Matexi zijn de verbeterpunten nu weggewerkt, actiecomité Hou Ranst Landelijk vindt dat er weinig gewijzigd is.

Kristin Matthyssen

Het openbaar onderzoek loopt tot 23 april. Vorig jaar werden er 537 bezwaarschriften en 515 handtekeningen op een petitie binnengebracht. Het beoogd gebied ligt in woongebied, aan de rand. Vroeger stond er een hoeve, die intussen is afgebroken met het oog op de te ontwikkelen verkaveling.

De nieuwe aanvraag hangt uit.© kma

Vorig jaar in maart weigerde het college van burgemeester en schepenen van Ranst de vergunning. De belangrijkste redenen waren dat de bouwdichtheid niet aanvaardbaar was in de rand van de dorpskern, het aandeel groen kleiner was dan tijdens de voorbesprekingen, en de wegen en ontsluiting niet aanvaardbaar waren. De Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) had na een ongunstige watertoets ook ongunstig advies gegeven. Matexi ging in beroep bij de provincie, maar ook daar volgde een weigering.

Wateroverlast in de Laarstraat.© rr

Overstromingen Laarstraat

Actiecomité Hou Ranst Landelijk ziet in de nieuwe aanvraag niet meteen grote wijzigingen. “De doorgang aan de Vaartstraat is een beetje verbreed, maar voor de rest wijzigt er niets aan het aantal wooneenheden. Het groot probleem blijft dat de Laarstraat een watergevoelig gebied is. Bij zware regenval stroomt het water vanuit de Vaartstraat, Molenstraat en omgeving richting Laarstraat, waar de bewoners dan met overstromingen kampen.”

Volgens Vincent De Beir, project developer bij Matexi, zijn de knelpunten wel weggewerkt en hebben alle adviesinstanties, ook de Dienst Integraal Waterbeleid, intussen positief advies gegeven. “De gronden worden niet opgehoogd, alleen genivelleerd. De aanpassingen zijn vooral van technische aard. Onze wadi (waterbufferbekken) en open grachten zijn nu voorzien op een regenbui die maar eens in de honderd jaar voorkomt. Toen we dit project in 2016 hebben opgestart, waren er drie appartementsgebouwen ingepland. Nu slechts één, dat qua uitzicht met een gelijkvloers, eerste verdieping en tweede verdieping onder een hellend dak, weinig verschilt van de appartementen en zelfs gewone huizen in de Vaartstraat.”

Matexi heeft intussen wel een vergunning voor het project Pater Domstraat-Kapelstraat in Broechem. Er is een aannemer aangesteld die waarschijnlijk half april zal starten.

Momenteel is het nog een groot groen gebied. Het is wel ingekleurd als woonzone.© kma

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus