Sluiting overweg op Tisseltbaan voorlopig op pauze gezet: “Stap in goede richting”

Het dossier rond de sluiting van de overweg wordt ‘on hold’ gezet.© Ward Bosmans

Blaasveldn Heffen -

De buurtbewoners van de spooroverweg op de Tisseltbaan in Heffen (Mechelen) kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. In de Willebroekse gemeenteraad werd dinsdagavond een motie goedgekeurd waarin de sluiting van de overweg op de grens met de naburige stad op pauze wordt gezet.

Ward Bosmans

LEES OOK. Buurtbewoners willen dat spooroverweg open blijft: “We zijn nooit bevraagd geweest over de sluiting”

Nadat in een week bijna 1.300 mensen een petitie hadden ondertekend tegen de sluiting van de overweg op de Tisseltbaan en na de protestactie van afgelopen weekend stond het thema hoog op de agenda van de gemeenteraad in Willebroek dinsdagavond. De oppositie had een motie ingediend tegen de sluiting van de overweg.

Die motie werd in eerste instantie door het gemeentebestuur verworpen, maar meteen ook aangepast in ‘de juiste context’. Schepen van Mobiliteit Thierry Serrien (Groen) opperde dat de gemeente Willebroek dit dossier niet zelf op pauze kan zetten omdat ze geen beslissingsbevoegdheid heeft voor het grondgebied Mechelen, waar de overweg eigenlijk gelegen is.

Daarop werd de motie aangepast en na een debat tussen meerderheid en oppositie werd ze goedgekeurd door de volledige gemeenteraad, uitgezonderd onafhankelijke raadsleden Kevin Eeraerts en Veronique De Wever. Zij hadden graag gezien dat in de motie werd opgenomen dat de gemeente principieel tegen een sluiting van de overweg is, maar daar werd niet op ingegaan.

LEES OOK. Buurtbewoners organiseren protestactie tegen sluiting spooroverweg

On hold

In de motie die werd goedgekeurd staat dat Willebroek het stadsbestuur van Mechelen zal vragen om bij Infrabel het afsluitingsdossier van de spooroverweg de Tisseltbaan te Mechelen (Heffen) op pauze te zetten. Er wordt eveneens gevraagd aan Mechelen om samen met het gemeentebestuur van Willebroek en Infrabel een nieuwe overlegronde in te plannen om alle effecten van een mogelijke sluiting van de spooroverweg op de mobiliteit opnieuw te onderzoeken en zo nodig aan Infrabel te vragen om de beslissing te herbekijken.

De gemeente Willebroek vraagt om samen met het stadsbestuur van Mechelen een actieve dialoog op te starten met alle betrokken bewoners. Dit om de gevoeligheden en bezorgdheden te in kaart te brengen en welke toekomstige functie de straat kan krijgen in een mobiliteitsvisie te gieten die de ‘modal shift’ en de verkeersveiligheid vooropstelt.

Jasper Verhaegen nam het initiatief voor de petitie en is blij met de beslissing van de gemeenteraad.© Ward Bosmans

Hoogst haalbare

Daarmee lijkt de mogelijke sluiting van de overweg opnieuw voor minstens enkele jaren in de diepvries te belanden. Zeker omdat de Tisseltbaan een belangrijke alternatieve route wordt tijdens de geplande werkzaamheden op de Mechelsesteenweg in Blaasveld.

Jasper Verhaegen, die vorige week met een petitie startte, is blij dat zijn initiatief in één week zo’n impact heeft gehad. “De motie die werd goedgekeurd door de gemeenteraad lijkt mij het hoogst haalbare waar we vanavond (dinsdag, red.) op hadden kunnen rekenen en dat mogen we dus gerust als een voorlopige overwinning beschouwen. De oppositie heeft de bezorgdheden van de inwoners sterk verdedigd en heeft deze motie afgedwongen. Het gemeentebestuur keurde deze motie goed en een standpunt op die manier wijzigen vergt toch ook enige moed. We zijn er nog lang niet natuurlijk, maar dit is zeker en vast een stap in de goede richting. Nu hopen dat het openbaar onderzoek inderdaad zeer grondig en transparant uitgevoerd wordt.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus