GEMEENTERAAD. Dubbel fietspad in Meldert en geen afvalwater meer naar natuurgebied

© Koen Luts

Lummen
Koen Luts

Fietspadenproject: Langs de Zelemsebaan worden fietspaden aangelegd. Burgemeester Luc Wouters (cd&v): “Aan de zuidkant van de Zelemsebaan tussen de kerk en restaurant De Kastrol staan een aantal woningen erg dicht bij de weg. Volgens het innameplan van landmeterexpert ingenieur Bulen blijkt dat 9 percelen onteigend moeten worden.  Het openbaar onderzoek werd afgerond en er werden 6 bezwaarschriften ingediend waarvan 4 over de toekomstige rooilijn en 2 over een effectieve inname. De onderhandelingen lopen en voor een inname zal een billijke vergoeding betaald worden. Enkele parkeerplaatsen op het openbare domein zullen verdwijnen, maar het openbaar domein kan niet geprivatiseerd worden tot parkeerplaats. Vanaf juni worden alle nutsvoorzieningen ondergronds aangelegd en na het bouwverlof start aannemer Carmans met de grotere werken. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel en dat is goed nieuws. Momenteel komt het afvalwater van de woningen van de Zelemsebaan terecht in de Vallei van de Zwarte Beek”, zegt Luc Wouters.

Begraafplaats: De herinrichting en uitbreiding van de Linkhoutse begraafplaats werd eenparig goedgekeurd. Luc Wouters: “Nu is dat een grijze vlakte en de graven ouder dan 50 jaar worden ontruimd. De kindergraven worden verplaatst en oude graven met erfgoedwaarde en die van oud-strijders blijven behouden. De begraafplaats wordt 10 are groter en wordt als parkbegraafplaats met veel groen heringericht. In mei beginnen de werken aan de uitbreidingszone, in december starten de ontgravingen. De kostprijs wordt geraamd op 277.000 euro”, besluit de burgemeester.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus