Jo Hens haalt zijn broer naar ‘Familie’, en ze moeten meteen vechten: “Ingeoefend als een dansje”

Toon en Jo Hens.© Dirk Vertommen

Ze dragen allebei de achternaam Hens. Jo (34) acteert al bijna 15 jaar in ‘Familie’, Toon (36) is een succesvol schrijnwerker. De ene bokst op televisie, de andere bokst al jaren als hobby. Toen ze bij ‘Familie’ een bokser zochten, was die snel gevonden. “Ik zou in het echt van hem geen pak rammel willen krijgen”, lacht broer Jo.

Tom Vets

Keuze van de redactie

Video