Vlaams Belang vraagt volksraadpleging over fusieplannen

De actievoerders vatten post aan het gemeentehuis.© idh

Galmaarden -

De gemeenteraad van Galmaarden boog zich dinsdagavond over de princiepsbeslissing om samen met Gooik en Herne een gemeentefusie aan te gaan. Voor de start van de gemeenteraad voerde Vlaams Belang actie tegen de fusieplannen. “We zijn niet de facto tegen een fusie maar we willen inspraak. Daarom eisen we een volksraadpleging”, zegt gemeenteraadslid Daniël Fonteyne.

Ingrid Depraetere

“We vrezen dat Galmaarden wel eens bekaaid uit deze operatie kan komen”, zegt Daniël Fonteyne. “Galmaarden heeft met 9,6 miljoen euro de laagste schuld van de drie gemeenten. In Gooik bijvoorbeeld bedraagt de schuldenberg 18 miljoen euro, zowat het dubbele. Het kan niet de bedoeling zijn om de inwoners van Galmaarden daar te laten voor opdraaien.”

Volgens Fonteyne is de beloofde schuldverlichting van 5 miljoen euro een mooie opsteker. “Maar de totale schuld van de drie gemeenten samen bedraagt wel 40 miljoen euro. Zaligmakend is het dus niet.”

“Vlaams Belang staat niet bij voorbaat afkerig tegenover een fusie maar we vinden inspraak en kwaliteitsgarantie wel zeer belangrijk”, zegt Fonteyne. “We eisen daarom een bindende volksraadpleging waarbij inwoners zich voor of tegen een fusie kunnen uitspreken. Indien er geen draagvlak is, moeten de plannen worden opgeborgen. Dat is een kwestie van democratisch fatsoen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus