Het rommelt in Boechout: oppositie en meerderheid ruziën over oprichting deontologische commissie

© ATV

Boechout -

Met het verlaten van de gemeenteraad hebben oppositiepartijen N-VA en ’t Dorp Boechout-Vremde duidelijk gemaakt dat ze lijnrecht tegenover de meerderheid staan. De onenigheid ontstond bij de oprichting van de deontologische commissie.

Filip Spoelders

Vanaf deze maand zijn Vlaamse steden en gemeenten verplicht om een deontologische commissie op te richten. In Boechout zorgt deze oprichting voor veel deining tussen oppositie en meerderheid. Zeker met het recente rapport van Audit Vlaanderen over de behandeling van enkele bouwdossiers ligt de samenstelling en de werkwijze van deze commissie erg gevoelig.

LEES OOK: Boechout staat onder verscherpt toezicht na rapport van Audit Vlaanderen: “Een triestige dag voor alle burgers”

Volgens Pro Boechout-Vremde stelt de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) voor dat iedere partij een afgevaardigde aanduidt en dat de voorzitter van de gemeenteraad ook voorzitter van de deontologische commissie wordt. “In ons voorstel gaan we een stap verder dan de VVSG. Er zal steeds een evenwicht zijn tussen de vertegenwoordigers van de fracties van de meerderheid en de oppositie. Als er bijvoorbeeld minder fracties in de oppositie zetelen dan dat er fracties in de meerderheid zijn, of andersom, dan wordt het aantal vertegenwoordigers aangevuld tot er een evenwicht is. We voorzien nu reeds de mogelijkheid om ook externe deskundigen te horen in de commissie”, legt Bruno Doms (Pro) uit.

Tekst opgesteld en weggesmeten

Na het uitbrengen van het rapport van Audit Vlaanderen riep gemeenteraadsvoorzitter Ria Van den Heuvel (Pro Boechout-Vremde) de Boechoutse fractievoorzitters sneller samen om de oprichting van de deontologische commissie voor te bereiden. Maar volgens N-VA en ’t Dorp werd na dit overleg niet naar de oppositie geluisterd. “De voorzitter van de gemeenteraad had alle fractieleiders samengebracht om een voorstel uit te werken. Wij hebben constructief meegewerkt en een tekst opgesteld. Het uitgewerkte voorstel werd echter door het college naar de prullenmand verwezen en er kwam een heel ander voorstel. Een voorstel zonder pariteit, want de gemeenteraadsvoorzitter wordt toegevoegd, zodat er zich opnieuw een meerderheid vormt aan de kant van het college. De objectiviteit is verloren”, stelt Sven Snyders (N-VA).

LEES OOK: Burgemeester Koen T’Sijen reageert op audit: “Er loopt een beschadigingsoperatie om mijn integriteit onderuit te halen”

Koen T’’Sijen.© Patrick Van Dyck

N-VA en ’t Dorp lanceerden enkele amendementen onder andere om de voorzitter te schrappen en deze binnen de commissie aan te duiden, een audit automatisch door de commissie te laten behandelen en commissieleden de kans te geven een afwijkende mening op het advies van de commissie te laten optekenen. Deze werden weggestemd.

Koen T’Sijen en Ria Van den Heuvel.© Patrick Van Dyck

“We hebben ons wel degelijk geïnformeerd bij de VVSG en we volgen het advies”, geeft Van den Heuvel aan. “Een commissie regelt haar eigen werking en agenda zoals in het parlement. Een derde van de leden kan de commissie bij elkaar roepen. Een audit moet eerst langs de gemeenteraad passeren om doorgestuurd te kunnen worden naar de commissie. Dit ligt bij decreet zo vast”, vult burgemeester Koen T’Sijen (Pro) aan.

Wantrouwen

De oppositie vindt de huidige richtlijnen te vrijblijvend en wantrouwt de meerderheid. Ze vreest dat het rapport van Audit Vlaanderen in de doofpot raakt. “Eerst zou het rapport in de openbare zitting van februari komen. Daarna verhuist ze naar de gesloten zitting om het rapport vervolgens naar een op te richten commissie door te sturen. Nu zijn we als oppositie zelfs niet zeker dat het rapport wel degelijk in de commissie belandt”, reageert Lode Van den Brande (’t Dorp).

Nadat Filip Peeters (’t Dorp) aan de hand van het rapport had aangehaald dat de commissie erg belangrijk gaat zijn en onderbroken werd door de voorzitter omdat hij van de agenda van de gemeenteraad zou afwijken, verlieten N-VA en ’t Dorp na overleg de gemeenteraadszitting.

Filip Peeters.© Jan Van de Perre

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus