Oppositie vraagt hogere compensatie voor onthaalouders: “5 euro is een doekje voor het bloeden”

Onthaalouders Morgane en Karen getuigden eerder in onze krant over de financiële moeilijkheden bij vele afwezigheden.© dkr

Deinze -

De nieuwe compensatiemaatregel voor onthaalouders is goedgekeurd op de gemeenteraad van Deinze. Bij afwezigheden krijgen onthaalouders met een ‘sui generis’ statuut een compensatie van 5 euro per kind. GroenRood en Vooruit vragen evenwel om dat bedrag te verhogen tot 20 euro.

Ruben De Keyzer

Oppositieraadslid Freija Dhondt (Vooruit) bracht het voorstel voor compensatie ter sprake op de gemeenteraad van november. Tot haar vreugde werd er ook werk van gemaakt door het bestuur. Toch is ze teleurgesteld. “Dit is een doekje voor het bloeden. Om een beeld te schetsen: tijdens corona kregen ze van Vlaanderen 20 euro.”

Ook GroenRood vraagt om de vergoedingen te verhogen.

Vooruit diende nog een amendement in om de gelden te verhogen, maar de stemming werd uitgesteld. “We gaan dit nog bekijken, maar van 5 naar 20 euro gaan betekent een investering van 150.000 euro op jaarbasis”, zegt schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V). “Zoiets kunnen we niet met de natte vinger goedkeuren. Het lijkt ons ook niet aan de orde, de onthaalouders zijn tevreden met onze huidige maatregel.”

N-VA onthield zich op het amendement van Vooruit. “150.000 euro per jaar uitkeren vraagt toch wat meer onderzoek”, zegt Bart Vermaercke. “Bovendien mogen we ook de zelfstandige onthaalouders niet vergeten. Zij zijn evenzeer onmisbaar.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus