Scholen, politie en parket sluiten scholenprotocol af

De scholen, de politie en het parket willen samen een veilige schoolomgeving creëren.© Tommy Maes

Mol, Balen, Dessel -

Vertegenwoordigers van de middelbare scholen, de lokale politie en het parket hebben maandag in de politiezone Balen-Dessel-Mol het nieuwe scholenprotocol ondertekend. De verschillende partners willen samen een veilige schoolomgeving creëren en behouden.

De middelbare scholen op het grondgebied van de politiezone Balen-Dessel Mol (Campus Het Spoor, Campus Rozenberg, Campus Sint-Jan Berchmans, Campus Sint-Paulus, Campus Sint-Lutgardis, de Europese School en Gibbo Galbergen in Mol en het deeltijds onderwijs De Vesten in Balen), de lokale politie en het parket van Antwerpen afdeling Turnhout sluiten een scholenprotocol af.

Het is een engagementsverklaring om samen een veilige schoolomgeving te creëren en te behouden en normoverschrijdend gedrag in en rond de scholen efficiënt aan te pakken en op te volgen. Daardoor kan er sneller worden ingegrepen bij problematische situaties.

In het scholenprotocol zijn afspraken opgenomen over het melden van misdrijven zoals drugs, diefstal en bedreigingen en verontrustende opvoedingssituaties aan de lokale politie en het jeugdparket. Het kan gaan om incidenten die plaatsvinden in de school, in de omgeving van de school of tijdens schooluitstappen.

Zo kunnen scholen de feiten aan de politie melden, waarbij de campusflik een belangrijk aanspreekpunt is tussen de scholen en het jeugdparket. De jeugdmagistraat ‘scholen’ en de parketcriminoloog nemen het dossier op en beslissen over het verder onderzoek. Het parket geeft de school en het CLB ook feedback over de eindbeslissing. (mto )

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus