Fusie tussen Wachtebeke en Lochristi krijgt steeds meer vorm: “Thuiskomen in je eigen (deel)gemeente blijft de norm”

De burgemeester van Lochristi en Wachtebeke, Yves Deswaene en Rudy Van Cronenburg, zetten in op een goede dienstverlening, ook na de fusie.© EMT

Wachtebeke/Lochristi -

Dat Lochristi en Wachtebeke fuseren is al lang geen geheim meer. Dat zo’n operatie gevolgen heeft evenmin. “Centraal in het verhaal staat dienstverlening aan onze burgers”, zeggen de burgemeesters van beide gemeenten.

Emiel Tack

De gemeenten Lochristi en Wachtebeke werken al maanden nauw samen om de hele fusieoperatie tegen 1 januari 2025 rond te krijgen. Samen stelden ze maandag een ‘kompasnota’ voor. Dat is een document dat de krijtlijnen voor de nieuwe fusiegemeente – die de naam Lochristi zal dragen – wil vastleggen. “Dit is geen beleidsverklaring, of een partijpolitiek werkstuk voor de komende jaren”, aldus Yves Deswaene (Open VLD), burgemeester van het huidige Lochristi. “Deze nota bepaalt waar de nieuwe gemeente voor wil staan. Ze geeft onze ambities aan en een visie op de dienstverlening en de organisatie van de gemeente.”

12 miljoen euro

Het document is gebaseerd op vier belangrijke pijlers. “Het nieuwe Lochristi wordt een gemeente met vijf deelgemeenten”, zegt Deswaene. “Het klinkt misschien wat melig, maar daarbinnen moet iedereen zich goed voelen. Iedereen moet er graag thuiskomen en daarom staat de dienstverlening naar onze burgers ook heel centraal in het hele verhaal. Zo behouden de Sociale Huizen, de bibliotheken en de gemeentehuizen een cruciale rol in het verhaal.”

Dankzij de financiële steun van Vlaanderen kan de fusiegemeente rekenen op een injectie van 12 miljoen euro. Een som waarmee de schuldenlast bij de start van het nieuwe project tot nul kan herleid worden. De verschillen in de belastingstelsels van Wachtebeke en Lochristi worden weggewerkt. Zo zullen de (lagere) tarieven van de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing gelden als basis voor beide belastingen.

Straatnamen

Uit de studieronde blijkt ook dat zeventien straatnamen voorkomen in zowel Wachtebeke als Lochristi. “Op basis van enkele parameters werd beslist dat veertien Wachtebeekse straten een andere naam zullen krijgen”, zegt Wachtebeeks burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Bij de nieuwe naamgeving gaan we ook onze burgers betrekken, net als de heemkundige kring en bestaande adviesraden. Uiteraard zullen we onze inwoners ook begeleiden bij de administratieve rompslomp die bij zo’n operatie komt kijken.”

De aanpassing komt er op aangeven van de hulpdiensten die het niet verstandig achten om in één gemeente twee keer dezelfde straatnaam te hebben. Het dossier van de straten alsook de volledige kompasnota worden tijdens de eerstvolgende gemeenteraden van Lochristi als Wachtebeke uitvoerig besproken. In april en mei volgt in elke deelgemeente een informatieavond voor het grote publiek.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus