Wandelaars ervaren belang en rol van natte natuur in De Vennen

Wandelaars op pad in het Balense natuurgebied De Vennen.© Provincie Antwerpen

Balen -

In het kader van de Vlaamse Waterdagen en de #Netedagen23 konden wandelaars in het Balense natuurgebied De Vennen het belang en de rol van natte natuur ontdekken. Met het gebiedsprogramma De Grote Nete brengt de provincie Antwerpen de gemeenten rond de Grote Nete, Vlaanderen en tal van partners samen om te werken aan een klimaatveilige en beleefbare Grote Nete-vallei.

De komende jaren staat er heel wat te gebeuren in de Vallei van de Grote Nete. Diverse wandelaars kregen al een tipje van de sluier te zien tijdens een verkenning van De Vennen in Balen.

“De Vennen is een prachtig voorbeeld van valleiherstel en geeft ons een idee van hoe de vallei er in de toekomst kan uitzien: met natte ruigtes, moerasgebied, overstromingsgraslanden en brede rietkragen waar natte natuur zich kan ontwikkelen”, zegt gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes (N-VA). “Het is een biotoop waar verschillende plant- en diersoorten helemaal tot hun recht kunnen komen. Ook de bever hoort thuis in deze afwisselende omgeving, waar land en water in elkaar overgaan.”

Via bruggetjes en knuppelpaden kunnen wandelaars De Vennen verkennen.© Provincie Antwerpen

De Vennen in Balen is een van de natuurparels in het natuurpark Grote Netewoud. Natuurpunt is al tien jaar actief in het gebied en vormde het samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en de dienst Integraal Waterbeleid om tot een natuurgebied met grote natuurlijke en landschappelijke waarde. De volgende jaren wil Natuurpunt samen met partners de natuurgebieden langs de Grote Nete verder uitbreiden en met elkaar verbinden zodat er één groot aaneengesloten stuk robuuste natuur ontstaat: het Natuurpark Grote Netewoud.

“Natuurlijke spons”

“We lieten de dijken langs de Kleine Hoofdgracht en verschillende percelen afgraven”, zegt De Haes. “Daardoor verrezen nieuwe meanders. Zo komt het water opnieuw in contact met de valleigrond en kan de vallei weer als een natuurlijke spons functioneren. Is er veel water, dan neemt de vallei het water op en zorgt ze voor buffering. Is er te weinig water, dan geeft ze het traag maar zeker af. Het herstellen van de dynamiek van de Grote Nete is van groot belang om de strijd tegen de droogte te winnen.”

Met de gebiedswerking Grote Nete willen verschillende partners zoals natuurverenigingen, lokale besturen en bovenlokale instanties verder inzetten op ruimte voor water, natuur en beleving. (mto)

Meer info over wandelen in De Vennen vind je op www.natuurpunt.be/natuurgebied/de-vennen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus