Hoger zorgbudget voor 20.000 bewoners woonzorgcentra

© Fred Debrock

Vanaf 1 april krijgen zo’n 20.000 bewoners in woonzorgcentra een hoger maandelijks zorgbudget. Gemiddeld gaat het om 125 euro extra per maand, voor bewoners met de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) gaat het om 214 euro per maand extra. Bewoners die nu al recht hebben op het zorgbudget, zullen automatisch het hoger bedrag ontvangen, zo meldt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).

mtmBron: BELGA

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) betaalt verschillende zorgbudgetten uit aan personen met zorgnoden. Eén van die zorgbudgetten is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood in woonzorgcentra. Het gaat om een maandelijks budget voor 65’+ers met een beperkt inkomen. Dat is een cash budget dat zij vrij kunnen besteden. De hoogte van het bedrag hangt onder meer af van hoeveel zorg iemand nodig heeft, de gezinssamenstelling en het inkomen. 

Bewoners die nu al recht hebben op het budget zullen dat met gemiddeld 125 of 214 euro per maand zien stijgen. Wie nog geen zorgbudget heeft en er een wil aanvragen, moet ‘ingeschaald’ worden om te kijken hoeveel zorg en ondersteuning men nodig heeft. Op basis van die schaal komt de persoon in 1 van 5 zorgcategorieën terecht. Hoe groter de zorgbehoefte, hoe hoger de zorgcategorie en hoe hoger het maandelijkse zorgbudget voor ouderen.

Vanaf 1 april worden de bewoners met grote zorgnoden en een laag inkomen automatisch in de hoogste zorgcategorieën 4 en 5 geplaatst. Zorgcategorie 4 betekent dat zij een zorgbudget tot 556 euro per maand kunnen krijgen. De financieel meest kwetsbare bewoners, die een inkomensgarantie voor ouderen hebben, worden automatisch in zorgcategorie 5 geplaatst. Ook ouderen die vandaag al recht hebben op categorie 5, blijven dat recht behouden. Zorgcategorie 5 komt overeen met een zorgbudget van maximaal 683 euro per maand.

De huidige en toekomstige bewoners van woonzorgcentra, die al recht hebben op een zorgbudget voor ouderen, klimmen automatisch naar de hogere zorgcategorieën, en krijgen dus ook een hoger zorgbudget. Zij hoeven zelf niets te doen. Op die manier zullen 20.000 bewoners meteen meer budget ontvangen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen