GEMEENTERAAD. Moelingenaren willen dat ‘brugske’ over Berwijn teruggeplaatst wordt

Het brugkske tussen Elzen en Dries werd niet teruggeplaatst.© NM

Voeren
Nico Meens

Vragen van raadsleden: Bij het begin van de vergadering was er een ingetogen herdenkingsmoment voor oud medewerkster (administratie) Denise Franssen (67 jaar) die onlangs overleden is.

Raadslid Tomsin (intussen onafhankelijk raadslid) stelde een vraag in verband met het bruggetje en de nieuwe oversteek over de Berwijn in Moelingen tussen het dorp en Elzen. De bestaande voetgangersbrug aan Elzen richting Driesch werd op die plaats niet teruggeplaatst na de verbredingswerken. Omwille van reacties op sociale media wilde Tomsin weten of er in de voorbereidingsfase voldoende overleg en inspraak was geweest met de Moelingenaars. Naar verluidt willen sommige Moelingenaren dat het vroegere ‘brugske’ teruggeplaatst wordt. Volgens burgemeester Gaens zijn er tijdens de voorbereiding meerdere infosessies geweest in verband met de strijd tegen de wateroverlast en de voorziene werken. De oude voetgangersbrug zorgde in het verleden voor een obstructie en opstuwing van het water. Daarom werd er door de VMM gekozen voor een alternatieve betonnen oversteek voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers tussen Elzen en het dorp. Langs de Berwijn zijn er op die plaats trouwens nog werkzaamheden voorzien en is de toegang tot die oversteek en de omgeving (groenaanplanting, wandelweg en speeltuin) nog niet klaar.

Aankoopcentrale: De ‘Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS)’ is een dienstverlenende vereniging met als doel het opzetten en deelnemen aan aankoopcentrales, aankoopactiviteiten, raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten. Aan de gemeenten wordt gevraagd om één aandeel aan te kopen per 5.000 inwoners (met een minimum van één aandeel). De waarde van één aandeel is 1.000 euro en dient voor ¼ volstort te worden, m.a.w. 205 euro voor Voeren. Burgemeester Gaens en schepen Daems worden afgevaardigd voor de Algemene Vergadering.

KMO-zone Weersterweg: De realisatie van de KMO-zone langs de Weersterweg houdt een nieuwe weg in en de aanleg van nutsvoorzieningen en grachten voor regenwater. Deze werken worden uitgevoerd op gemeentelijk eigendom door partner POM Limburg. De gemeenteraad moet het tracé van de wegen goedkeuren alvorens de vergunning voor de aanleg van deze infrastructuur kan verleend worden en moet een officiële bouwtoelating geven. Tussen de KMO-zone (met voorrang voor ondernemingen uit Voeren zelf) en de bestaande woningen komt eengroene buffer.

Meerkosten herinrichting collector Voer fase 2: De offertes voor de aanbesteding van Aquafin voor Collector Voer fase 2 zijn geopend en de inschrijvingen liggen beduidend hoger dan de ramingen, ook voor het deel ten laste van de gemeente. Het bedrag dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van november zal bijgevolg niet volstaan. Daarom is er een bijkomend budget nodig. De gemeentelijke bijdrage bedraagt nu 886.551 euro inclusief btw.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus