Neteland is op zoek naar burenbemiddelaar

Burenbemiddelaars proberen conflictsituaties tussen buren op te lossen door hen samen aan tafel te brengen.© RR

Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar

Het samenwerkingsverband Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenhout, Olen en Vorselaar) wil een project met burenbemiddeling opstarten. Daarbij treden vrijwilligers op om te gaan praten met buren die een onderling conflict hebben.

Ze proberen zo de communicatie tussen de buren te herstellen en het conflict op die manier bespreekbaar te maken. Die aanpak werpt al zijn vruchten af in andere (politie)zones, waarbij conflicten niet escaleren en zo vermeden wordt dat de betrokkenen uiteindelijk voor de vrederechter belanden. Wie zich geroepen voelt om deze vrijwilligerstaak op zich te nemen, krijgt een speciale opleiding om als bemiddelaar op te treden. Je kan daarbij zelf kiezen in welke van de vijf betrokken gemeentes je aan de slag wilt. (ho)

www.giveaday.be/nl-be/vrijwilligerswerk/word-burenbemiddelaar/33066

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus