“Veertig kinderen zijn op zoek naar een warme thuis”: tekort aan pleeggezinnen in regio

Een derde van de kinderen die op een pleeggezin wachten komen uit de regio Pajottenland en Zennevallei. Volgens Pleegzorg Vlaams-Brabant zijn vooral in deze regio dringend meer pleeggezinnen nodig.© if

Halle -

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel trekt aan de alarmbel. Uit cijfers blijkt er in de regio rond Halle een groot tekort is aan pleeggezinnen en dat tekort is hier opmerkelijk groter dan in andere regio’s in Vlaams-Brabant. Maar liefst veertig kinderen zijn vandaag op zoek naar een warme en stabiele thuis, een derde van de volledige wachtlijst in Vlaams-Brabant en Brussel.

Ingrid Depraetere

“Het is een algemene trend in Vlaanderen dat steeds minder gezinnen hun huis openstellen voor pleegzorgkinderen”, zegt Johan Ieven, algemeen directeur van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel.

“Het leven wordt duurder en dat zorgt voor bijkomende bezorgdheden in gezinnen. Mensen stellen hun beslissing om een pleegkind in huis te nemen uit of haken door de economische toestand af. Nochtans blijft pleegzorg nodig. Daarom blijven we ook zoeken naar pleeggezinnen. We zorgen niet alleen voor een goede match maar we kunnen ook financieel ondersteuning bieden.”

Toch is het opvallend dat de trend van minder pleeggezinnen die zich aandienen zich veel sterker laat voelen in het Pajottenland en de Zennevallei in vergelijking met andere regio’s in Vlaams-Brabant.

Wachtlijst

“We hebben in deze regio momenteel 217 pleeggezinnen, waarvan 174 een pleegkind opvangen en 43 pleeggezinnen een volwassene met een mentale beperking”, zegt Johan Ieven. “Het aantal is de voorbije jaren sterk toegenomen dankzij de inspanningen van de stad Halle die zich al enkele jaren Pleegzorggemeente mag noemen. Ze voert mee promotie door pleegzorg in de kijker te zetten en steunt ons logistiek. Maar de laatste tijd merken we een terugval. Vandaag wachten veertig kinderen op een warme en stabiele thuis in het Pajottenland en de Zennevallei. Deze kinderen zitten nu in leefgroepen, bij familie of in tijdelijke crisiszorg.”

“Op de wachtlijst staan vooral peuters en kleuters. Ze kunnen door allerlei omstandigheden even niet thuis wonen”, zegt Johan Ieven. “In sommige gevallen gaat het om opvang in het weekend of een oplossing voor enkele maanden. Sommige pleegkinderen blijven bij het pleeggezin tot ze volwassen zijn. We zoeken voor elk pleegkind, elke pleeggezin en ook voor de ouders de beste oplossing.”

Verschil maken

“Nochtans kan je als pleegouder echt wel het verschil maken”, getuigt een 46-jarige pleegmama uit Halle. “Je kan niet alleen een kind een veilige plek bieden maar je ontlast op die manier ook zijn of haar ouders. Uiteraard vraagt het wel wat engagement en zijn er soms hindernissen.”

Feit is dat Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel een campagne lanceert, specifiek in het Pajottenland en de Zennevallei om nieuwe pleeggezinnen aan te trekken. Pleegzorg zet alle middelen in: advertenties, flyers, gadgets...

De organisatie trapt de campagne af op dinsdag 28 maart met om 20 uur een infoavond in cultuurcentrum ’t Vondel aan het Possozplein in Halle. Hier krijgt men info over de verschillende vormen van pleegzorg, wat het voor een pleeggezin concreet inhoudt maar ook getuigenissen van pleegouders komen aan bod.

Johan Ieven Quote Naam

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus