Hulporganisatie trekt aan alarmbel over toename daklozen

© AFP

Bron: BELGA

Bruss'help, de organisatie die belast is met de coördinatie van de nood- en integratiehulp aan daklozen in het Brussels Gewest, trekt woensdag aan de alarmbel over het risico van een toename van het aantal daklozen in de straten van de hoofdstad. De organisatie heeft daarover een brief geschreven aan Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

Bruss'help heeft omwille van de opvangcrisis van het Brussels Gewest de opdracht gekregen om met spoed asielzoekers te herhuisvesten en hen te dirigeren richting tijdelijke opvangplaatsen tot Fedasil hen kan opvangen. De afgelopen vijf weken is echter, ondanks de creatie van extra plaatsen, ook de bijkomende capaciteit verzadigd, zegt de organisatie. Een en ander dreigt een impact te hebben op de bestaande hulpsystemen, met alle gevolgen van dien. De organisatie uit dan ook "haar bezorgdheid over de regionalisering van een federale crisis".

In die brief vraagt Bruss'help de minister-president een vergadering te beleggen met de Brusselse bevoegde overheidsdiensten en drie regionale betrokken actoren: Bel Refugees, het Rode Kruis en Samusocial, over de kwestie.

Bruss'help stelt minister-president Vervoort voor om "in samenwerking met regionale actoren te komen tot een gefaseerd antwoord met de beschikbare middelen en prioriteit te geven aan de doorverwijzing van asielzoekers naar bestaande regionale humanitaire plaatsen".

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus