Tijdcapsules zetten Scheldevallei in de kijker: “Hellegat was ooit thuishaven van belangrijk veer”

© atv

Niel, Rupelstreek -

In twaalf gemeenten langs Schelde en Rupel verrijzen ‘tijdcapsules’, plekken die een boeiende geschiedenis over de omgeving hebben te vertellen. Maandag werd op Hellegat in Niel de eerste ervan ingehuldigd. Op die plaats bevond zich ooit een veer dat Antwerpen, Gent en Dendermonde met elkaar verbond.

Bart Roggeman

De tijdcapsules zijn een initiatief van het kandidaat Nationaal Park Scheldevallei, Geopark Schelde Delta en De Vlaamse Waterweg in samenwerking met de twaalf gemeenten. Onder hen ook de vijf Rupelgemeenten, naast zeven Oost-Vlaamse gemeenten.

“Op twaalf goed gekozen locaties staat deze nieuwe infrastructuur klaar om als rust- en informatiepunt te fungeren”, vertelt Jan De Haes, gedeputeerde en voorzitter van de stuurgroep kandidaat Nationaal Park Scheldevallei. “In de Rupelstreek zijn er tussen het Kallebeekveer in Hemiksem en de fietsbrug over de Nete in Rumst vijf rustplaatsen gecreëerd die samen een deel van het ruimere Rupelverhaal vertellen. Hiermee zetten we de schoonheid van de Scheldevallei weer extra in de kijker en zijn we klaar voor het wandel- en fietsseizoen.”

De tijdcapsule biedt een rust- en informatiepunt aan de Rupeldijk.© provincie Antwerpen

De gemeenten kregen van De Vlaamse Waterweg een bankstel en informatiebord om de tijdcapsule vorm te geven en zo een uniforme huisstijl in het hele kandidaat Nationaal Park Scheldevallei te stimuleren. In Niel nam de groendienst het plekje met bijen- en vlindervriendelijke aanplantingen bijkomend onder handen. Ooit bevond zich er een kiel met ponton voor het veer.

Het informatiebord geeft een kijk in het verleden van Hellegat.© bar

“In de achttiende en negentiende eeuw was Hellegat de thuishaven van het veer naar Ruisbroek, dat Antwerpen, Gent en Dendermonde over de Rupel met elkaar verbond”, verduidelijkt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Deze belangrijke as werd zelfs tot militaire weg gedoopt. Later groeide Hellegat uit tot een van de bekendste steenbakkersgehuchten. Bij de uitvoering van de werken voor het Sigmaplan is de steiger helaas verdwenen. Het blijft wel een strategische locatie waar veel wandelaars en fietsers passeren. We zijn dan ook heel blij dat we met deze tijdcapsule deze historische informatie bij de vele passanten kunnen uitdragen.”

Unesco

Ook Ludwig Caluwé, voormalig gedeputeerde en adviseur van Geopark Schelde Delta, is opgetogen met de extra uitstraling die hiermee aan de Scheldevallei wordt gegeven, het plekje op Hellegat in het bijzonder. “Met Geopark Schelde Delta zijn we kandidaat voor Unesco Global Geopark waarover we binnenkort meer nieuws verwachten. Hellegat is een belangrijk scharnierpunt tussen Walenhoek en Noeveren, twee beschermde gebieden die zowel in de Unesco-kandidatuur als in het dossier voor kandidaat Nationaal Park manifest aanwezig zijn. In deze omgeving is het beste ter wereld zichtbaar hoe de zee invloed heeft uitgeoefend op het landschap met de vorming van de cuesta met de befaamde kleilaag 28 miljoen jaar geleden. Met deze tijdcapsules wordt dit nog eens extra in de kijker gezet. We beschikken voor onze Unesco-kandidatuur over goede papieren”, is Ludwig Caluwé overtuigd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus