Eerste subsidie voor restauratie klein religieus erfgoed uitgekeerd aan Gulden Vellekens

Het Mariakapelletje in de Jachthoornstraat blinkt ondertussen weer alsof het nieuw is.© RR

Turnhout -

Anderhalf jaar na de aankondiging heeft het stadsbestuur een reglement klaar voor het subsidiëren van de restauratie of het onderhoud van een kapelletje, heiligenbeeld of religieus gevelornament. Er wordt jaarlijks 10.000 euro voor voorzien.

Wouter Adriaensen

In de zomer van 2021 werd het kapelletje in de Jachthoornstraat feestelijk heringehuldigd. Schepen voor Financiën Francis Stijnen (CD&V) mocht het verloren gewaande Mariabeeld terugplaatsen. “We maken een inventarisatie en daarna een subsidiereglement”, kondigde hij toen aan. “Zo worden ook andere mensen aangespoord om deze traditie in ere te houden.”

LEES OOK. Na een halve eeuw is Maria weer thuis

Buurtwerking Gulden Vellekens krijgt nu met terugwerkende kracht als eerste een bedrag van 800 euro en maakt bovendien kans op een jaarlijkse onderhoudssubsidie. “We trekken 10.000 euro per jaar uit om vergeten klein religieus erfgoed te beschermen en te behouden”, duidt schepen voor Archief en Musea Astrid Wittebolle (Groen). “Dat is redelijk uniek in Vlaanderen. De kapelletjes en ornamenten zijn historisch waardevol, omdat ze vaak verbonden zijn met eeuwenoude tradities, maar bepalen ook vandaag het uitzicht van straat of buurt.”

182 objecten

Erfgoed Noorderkempen nam 182 objecten op in de inventaris met erfgoedelementen die in aanmerking komen voor een subsidie. “De inventaris bevat ook een schat aan informatie voor iedereen die gewoon geïnteresseerd is in het bewaarde religieuze onroerend erfgoed in onze stad”, aldus schepen Wittebolle. “We vullen die rijke bron nog steeds aan. Verhalen, foto’s en andere info blijven welkom via kapellen@turnhout.be.”

“Het maximale bedrag wordt bepaald door de typologie, de waarderingsscore en de conditie van het erfgoed”, legt schepen Stijnen uit. “Voor de aanvragen die in aanmerking komen voor de hoogste subsidiebedragen, moet de eigenaar eerst een inspectie laten uitvoeren door Monumentenwacht Antwerpen. De kosten daarvan worden gedragen door het stadsbestuur.” Een subsidie aanvragen kan nog tot en met 2025.

www.turnhout.be/subsidie-klein-religieus-erfgoed

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus