Niel schakelt versnelling hoger in klimaatplannen

Burgemeester Tom De Vries en schepen Kelly Breugelmans staan in het ‘Wonderwoudje’ dat recent voor het gemeentehuis werd gerealiseerd en voor extra ontharding zorgt.© bar

Niel -

Uit het milieurapport van de Vlaamse overheid blijkt dat Niel nog een stevige tand zal moeten bijsteken om de doelstellingen te halen. Met een nieuw Lokaal Energie- en Klimaatplan dat in de gemeenteraad werd goedgekeurd, wil het lokaal bestuur een versnelling hoger schakelen. “Maar we moeten wel realistisch zijn, alles gaan we niet kunnen realiseren”, zegt schepen van Milieu Kelly Breugelmans (N-VA).

Een opmerkelijke vaststelling is dat in Niel, als enige gemeente in Vlaanderen, de CO2-uitstoot nog steeg. “Het gaat wel om cijfers tot 2019”, wil schepen Breugelmans duiden. “We willen zo snel mogelijk de meest recente cijfers verzamelen om een beeld te hebben van de huidige situatie. Zo is in 2022 de eigen uitstoot als organisatie alleszins al met 13 procent gedaald.”

De schepen geeft aan dat Niel sterk wil inzetten op actiepunten als verdere verledding, vergroening en ontharding, deelsystemen, extra laadpalen, klimaattafels en initiatieven als tegelwippen. “Op sommige vlakken zitten we goed op koers, voor andere moeten we een inhaalbeweging maken”, verduidelijkt ze.

Verledding

“Wat de verledding bijvoorbeeld betreft, zitten we al goed”, geeft burgemeester Tom De Vries (Open Vld) aan. “Tegen de paasvakantie zitten we aan een verleddingsgraad van net geen 40 procent, het gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 35,5 procent. Eind 2028 moet alles volledig verled zijn.”

Ontharding/vergroening

“Naar ontharding willen we vooral inzetten op quick wins”, gaat schepen Breugelmans voort. “Het is makkelijker om kleine stukken te ontharden. Zo gaan we bijvoorbeeld ook het ‘tegelwippen’ promoten. Wat vergroenen betreft, streven we naar de realisatie van honderd kwaliteitsvolle bomen per jaar. We kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Je kan honderden bomen bijplanten in een reeds bestaand bos, maar naar mijn mening heeft dat minder kwaliteitswaarde dan ergens een boom aanplanten die schaduw creëert.”

Mobiliteit

Samen met buurgemeente Boom wordt intussen een deelwagensysteem uitgewerkt en er worden tien extra laadpunten voor elektrische wagens gerealiseerd. Die komen in de Antwerpsestraat aan de kunstacademie, Heideplaats, Ridder Berthoutlaan en de Wirixdreef aan het woonzorgcentrum.

“Om op wijkniveau met de inwoners na te denken wat er in de buurt nog aan acties mogelijk is, starten we in samenwerking met Igean dit jaar nog klimaattafels op”, geeft de schepen nog mee.

In de gemeenteraad drukte oppositiepartij Vooruit en Groen de hoop uit dat het nieuwe plan voor een trendbreuk zorgt. “Want uit het rapport blijkt toch dat het milieubeleid de voorbije tien jaar heeft gefaald. Concreet betekent het dat men moet stoppen met elke vierkante meter vol te bouwen, bomen te kappen en de milieu- en klimaatraad stiefmoederlijk te behandelen”, zegt fractieleider Chris Ceuppens.

Bart Roggeman

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus