Grond aan ‘inkompoort’ van Schelle wacht op nieuwe invulling

Een deel van de projectgrond waar eerder enkele oudere woningen werden gesloopt.© bar

Schelle -

Na de sloop van enkele oudere woningen op de hoek van de Tolhuisstraat, aan de rotonde met de Provinciale Steenweg, gaat de gemeente via Igean op zoek naar een nieuwe ontwikkeling. Naast de hoofdfunctie voor wonen, wil de gemeente ook de mogelijkheid onderzoeken voor de inplanting van maatschappelijke dienstverlening zoals zorgverlening.

Op de hoek van de Tolhuisstraat met de Provinciale Steenweg, aan de rotonde met de Fabiolalaan, werden eerder al enkele oude verworven woningen gesloopt. In een volgende fase worden nog enkele aanpalende woningen gesloopt. In totaal gaat het om een oppervlakte van ongeveer 1.850 vierkante meter.

Een ruimer zicht op (een deel van) het perceel.© bar

De verkoop van de gronden wordt toegewezen volgens een procedure in drie fasen. In de eerste ronde bezorgen de kandidaten informatie, motivatie en referenties die door een jury worden beoordeeld. In de tweede ronde leggen de deelnemers een eerste ontwerp voor. In de derde en laatste ronde presenteren de deelnemers het in detail uitgewerkte ontwerp en doen ze een voorstel voor de te betalen prijs. De jury kent een score toe op basis van alle criteria en stelt de finale rangorde op.

Alle communicatie over deze verkoop en procedure verloopt via Igean. Kandidaten kunnen tot 14 april een voorstel indienen. Alle info vind je via www.igean.be/tolhuisstraat.

(bar)

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus