Onderwijs sluit zich aan bij oproep voor actieweek openbare diensten

© Belga

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert de komende week een acties in alle openbare diensten. Onder meer het openbaar vervoer gaf al aan mee te doen. En nu heeft ook het onderwijs bekendgemaakt dat ze gevolg geven aan de oproep. Iedereen kan een beetje zelf beslissen hoe ze de acties invullen.

tg

“Volgende week is het actieweek in de openbare diensten. Onderwijs sluit zich daarbij aan. We zetten in op een massale informatiecampagne, want de uitdagingen die er voor onderwijspersoneel liggen en nog op ons afkomen, zijn niet min,” laten de vier onderwijsvakbonden weten in een gezamenlijk pamflet. “Als het nodig is, kan het personeel staken”, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal COC.

De onderwijsvakbonden maken zich grote zorgen over de onderwijskwaliteit, het lerarentekort en over de plannen voor het personeelsstatuut. “Wij horen allerlei voorstellen en hebben daar ook vragen bij. Uiteraard hebben de onderwijsvakbonden zelf ook ideeën en voorstellen voor verbetering. We gaan die vragen en voorstellen de volgende maanden bespreken met het onderwijspersoneel. We beginnen daarmee tijdens de week van de openbare diensten. Deze besprekingen zijn belangrijk want voor ons zijn de onderwijspersoneelsleden de échte wijzen.”

De onderwijsvakbonden roepen hun afgevaardigden op om in alle academies, (hoge)scholen, centra en instellingen een informatiesessie te organiseren van een uur. Zelfs te bepalen wanneer.

De vakorganisaties hebben alvast een stakingsaanzegging ingediend voor het geval hun afgevaardigden dat volgende week nodig zouden hebben. “Als onze afgevaardigden niet tot een akkoord komen met hun bestuur of directie over het tijdstip waarop ze hun collega’s kunnen informeren, dan kunnen ze staken. Het doel van deze actie is massaal informeren en raadplegen, want we maken ons grote zorgen.”

De actieweek loopt van morgen, maandag, tot en met vrijdag 10 maart. Vrijdag is er een algemene staking in de openbare sector. Die dag wordt er ook onder meer actie gevoerd bij het spoor.

LEES OOK. Actieweek op komst in openbare sector, afgesloten met een nationale 24 uursstaking

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Meest Gelezen