GEMEENTERAAD. Er kan veel in de nieuwe zaal van gemeenteschool Zelem, maar geen bals of fuiven

HALEN
Luk Weyens

Reglement zaal Zelem: Het stadsbestuur van Halen stelt de polyvalente zaal van de nieuwe vleugel van de gemeentelijke basisschool Op Dreef vanaf nu beschikbaar voor buitenstaanders. De gemeenteraad heeft daarvoor een nieuw reglement goedgekeurd. De zaal biedt plaats aan 300 personen staand en 200 personen zittend. “Het reglement is gebaseerd op dat van de zalen in gemeenschapscentrum De Rietbron”, legt burgemeester Erik Van Roelen (cd&v) uit. De zaal staat open voor onder meer alle Halense adviesraden, de lokale vestiging van de academie, alle erkende en niet-erkende verenigingen van Halen, inwoners van de stad, handelaars/zaakvoerders van een commerciële organisatie voor commerciële en niet-commerciële activiteiten en ook voor (niet--)commerciële instellingen van buiten halen. Fuiven, bals, dansavonden, festivals en activiteiten met versterkte muziek zijn er niet toegelaten.

Noodwoning OCMW: De OCMW-raad (die dezelfde is als de gemeenteraad) gaat principieel akkoord met de verkoop van het pand op nummer 6 aan de Betserbaan. Dat is eigendom is van het OCMW en doet nu als noodwoning. “Een projectontwikkelaar wil op die plaats een aantal appartementen bouwen”, verduidelijkt Elke Ruytinx-Boogaerts (cd&v), voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het huis is 50 jaar oud en wordt afgebroken. Een projectontwikkelaar gaat op dezelfde plaats een appartementsgebouw realiseren. Het OCMW koopt in die nieuwbouw een appartement, dat dan ook de functie van noodwoning krijgt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus