Werken aan Scheldetunnel worden niet stilgelegd

De bouw van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding moet niet worden stopgezet. Vier milieubewegingen waren eind januari naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt uit vrees dat het opgepompte grondwater te vervuild is met onder meer PFAS om te lozen in de Schelde. Ze betwistten de afgeleverde vergunning en wilden daarom de pas opgestarte werken meteen laten stilleggen. De rechter wijst dat verzoek af. Volgens de Raad is er geen hoogdringendheid en mag bouwheer Lantis de bemaling opstarten.

Er volgt nu een bodemprocedure waarin de klacht inhoudelijk wordt onderzocht. De milieubewegingen stellen dat Lantis mogelijk niet aan de vastgestelde milieunormen kan voldoen. Het opgepompte water zou onvoldoende gezuiverd worden alvorens het wordt geloosd. Lantis betwist dat en zei eerder dat andere werven al hadden aangetoond dat het de normen wel haalt. Voor de zomer wordt een arrest verwacht. Bij een schorsing van de vergunning valt de werf alsnog stil. Voor de tunnel wordt de deadline 2030 dan moeilijk haalbaar.

De milieugroepen stellen ook de Vlaamse Overheid in gebreke op basis van nieuwe informatie van onderzoeksorganisatie VITO, waaruit volgens hen blijkt dat er geen studie is afgerond over best beschikbare techniek om water te zuiveren van PFAS. Dat toont volgens hen aan dat de overheid niet zorguldig handelt.

(agg)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer