Gemeenschapswacht verdwijnt even plots als hij kwam

Voorlopig blijft deze man een kortstondig unicum: de gemeenschapswacht van Wijnegem. Het is niet duidelijk of hij snel een opvolger zal krijgen.© JAA

Wijnegem -

Wijnegem moet het twee jaar na de introductie ervan alweer zonder gemeenschapswacht stellen. Het ziet er niet naar uit dat deze hulpagent in het paarse uniform snel terugkeert.

De minzame Philippe Van Lierop bezorgde Wijnegem begin 2021 een primeur. Hij werd er de allereerste gemeenschapswacht. “Informatie verstrekken, meldingen van bewoners noteren en mensen attent maken op bepaalde regels. Dat verwachten wij van onze gemeenschapswacht”, aldus toenmalig burgemeester Ivo Wynants (N-VA).

GAS-boetes uitschrijven deed hij ook, nu en dan. Verder werkte de geüniformeerde gemeenteambtenaar samen met de agenten van politiezone Minos. De eerste maanden vond je hem vooral in de schoolomgevingen om toe te zien op het parkeergedrag van ouders, het nodeloos laten draaien van de motor en het veilig oversteken van de straat door de kinderen. Hij keek tegelijk uit naar honden zonder leiband, sluikstort en zwerfvuil en putten in het voetpad.

Wijkagenten onzichtbaar

© JAA

Maar oplettende Wijnegemnaren hebben de purperen arm der wet al een hele tijd niet meer opgemerkt. “Dat klopt”, aldus huidig burgemeester Leen Wouters (N-VA). “Onze gemeenschapswacht heeft een besloten ons lokaal bestuur te verlaten. Wegens budgettaire redenen heeft het college vervolgens beslist de vacature voorlopig niet in te vullen. Dit is van tijdelijke aard. Zodra er terug ruimte is, zal de aanwerving terug opgestart worden. Op welke manier dat zal gebeuren, in eigen dienst of via intergemeentelijke samenwerking, is nog niet beslist.”

“De gemeenschapswacht is jarenlang ons stokpaardje geweest”, brengt Dirk Verhaert (Vlaams Belang) in herinnering. “De vorige burgemeester heeft die geïnstalleerd, maar bijna gelijktijdig met zijn ontslag is de gemeenschapswacht ook weer verdwenen. Wij zijn van oordeel dat deze functie zo snel mogelijk opnieuw ingevuld moet worden.”

“Hij of zij kan nuttig zijn om bepaalde types van kleine overlast te beteugelen, melden of voorkomen. Het takenpakket moet alleszins ruimer zijn dan alleen maar parkeerretributies uitschrijven. Ik zie de gemeenschapswacht als eerste aanspreekpunt tussen burger en gemeente en zo de lacune opvullen van de in Wijnegem vrijwel onzichtbare wijkagenten van politie”, aldus Verhaert. (jaa)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus