Family Justice Center helpt nu ook kinderen: “In 80% van de gevallen van intrafamiliaal geweld is kind getuige”

Minister Annelies Verlinden bracht dinsdag een bezoek aan het Family Justice Center in Mechelen.© Dirk Vertommen

Mechelen -

Het Family Justice Center in Mechelen gaat kinderen die getuige zijn van intrafamiliaal geweld binnen hun gezin beter begeleiden. Binnen het project ‘Blaffen of schuilen’ komen er onder meer gesprekken en kennismakingsmomenten met lotgenoten. Federaal minister Annelies Verlinden ondersteunt het project met een subsidie van 100.000 euro.

Stijn Van de Sande

Het Family Justice Center in Mechelen is een samenwerking tussen verschillende partners die samen de strijd aangaan tegen intrafamiliaal geweld. Onder meer het vertrouwenscentrum Kindermishandeling, het parket en verschillende politiezones en lokale besturen in de Mechelse regio maken er deel van uit. Die samenwerking leidde de afgelopen jaren tot meer efficiënte en adequate aanmeldingen en begeleidingen, maar een werking die zich richt op kinderen was er nog niet.

“Nochtans is het belangrijk om kinderen bij het hele traject te betrekken”, zegt An Scheers, die via het vertrouwenscentrum Kindermishandeling voor het Family Justice Center werkt. “Want intrafamiliaal geweld speelt zich af binnen een gezin, wat maakt dat niet alleen de eigenlijke dader en slachtoffer, maar heel het gezin getroffen worden. In 2021 bleek dat in maar liefst 80% van de 723 bij het FJC aangemelde dossiers kinderen getuige waren van het geweld binnen het gezin.”

Met het project ‘Blaffen of schuilen’ willen de partners van het Family Justice Center ook kinderen helpen.© Dirk Vertommen

Dat trauma weegt niet alleen zwaar op de kinderen, maar kan ook op latere leeftijd gevolgen hebben. Vaak werden de daders van nu in hun eigen kindertijd geconfronteerd met geweld. “Het is dan ook erg belangrijk om op een laagdrempelige manier met die kinderen aan de slag te gaan”, zegt Scheers. “Samen met de verschillende partners van het Family Justice Center werd vorige maand gestart met ‘Blaffen of schuilen’, een nieuw project waarbij we kinderen tussen de acht en veertien jaar die getuige waren van geweld ondersteunen.”

Dat gebeurt op verschillende manieren. Zo zijn er gesprekken met de kinderen en met hun ouders. Daarnaast maken de kinderen ook kennis met lotgenoten. “Weten dat ze niet alleen zijn, is voor veel kinderen al een belangrijke stap in de verwerking”, klinkt het. “Daarnaast gaan we ook aan de slag met hun gevoelens. Door het geweld leven die kinderen vaak in een constante angst en stress, waardoor ze zich op den duur zelf aanleren om niet meer te voelen. Zonder meteen in een zwaarwichtig therapeutisch traject te belanden, willen we hen daar toch bij helpen.”

100.000 euro subsidie

Het project krijgt een subsidie van 100.000 euro van minister voor Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Ook veertien andere projecten in ons land die werken rond intrafamiliaal geweld krijgen een subsidie. “Het geweld, dat tijdens de coronacrisis nog is toegenomen, is vaak niet zichtbaar, waardoor niet de juiste hulp geboden kan worden”, zegt ze. “Daarom ondersteunen we de lokale besturen en de initiatieven die ze nemen om de strijd tegen intrafamiliaal geweld aan te gaan. Over twee jaar volgt een evaluatie en kunnen de succesvolle projecten verder uitgerold worden.”

“De politie is de grootste aanmelder van situaties rond intrafamiliaal geweld en we schatten het belang van dit project dan ook hoog in. Het is belangrijk dat we iedereen betrekken, want een veilige samenleving vergt een gecoördineerde aanpak. Ook de kinderen horen daarbij”, zegt korpschef Yves Bogaerts van de politie Rivierenland.

Jeugd- en Preventieschepen Abdrahman Labsir (Vld-Groen-m+) vult aan: “De eerste resultaten zijn gunstig. Het is mooi om te zien hoe kinderen openbloeien tijdens de sessies. Maar het is natuurlijk onze ambitie om het aantal slachtoffers verder te doen dalen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus