Den Dries en Obra|Baken fuseren tot Voluit: “Krachten bundelen om de kwetsbaren van onze maatschappij te helpen”

Co-directeurs Tim Bruylandt en Riet Konings aan de nieuwbouw van wat vroeger Den Dries was.© ivh

Evergem/Gent/Zelzate -

Obra|Baken en Den Dries zijn pluralistische voorzieningen die zich in onze regio inzetten voor mensen met een beperking. Beide organisaties werken onder de noemer ‘Voluit’ voortaan samen, met aan het hoofd hun respectievelijke directeurs Riet Konings (54) en Tim Bruylandt (50) in een duobaan. De maatschappelijke zetel is gevestigd in Wippelgem aan Kramershoek, Obra|Baken behoudt zijn vestigingsplaats in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg.

Ivan Vanhove

Baken werd in 1984 opgericht door Geert Van Hove in Gent en fuseerde in 2016 met Obra, het geesteskind van wijlen Gerard De Clercq, de gewezen directeur van MPI ’t Vurstjen in Evergem. Hij richtte een dagcentrum op, waarvan ergotherapeut Martin Vanden Hende directeur werd. De Clercq stond eveneens aan de wieg van Den Dries. Die vzw was aanvankelijk gevestigd aan Doornzele Dries en verkaste later naar de Bolwerkstraat in Evergem. Luc Verbeke was er 40 jaar directeur en bouwde de voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking stelselmatig uit. Vorig jaar gaf Verbeke de fakkel door aan Tim Bruylandt.

“Den Dries en Obra|Baken zijn gelijkaardige organisaties die toch complementair zijn”, zegt Riet Konings. “Dankzij deze inhoudelijke en organisatorische samenwerking wordt al het positieve van beide vzw’s nóg versterkt. De kernopdracht van Voluit blijft de kwaliteitsvolle begeleiding van personen met een beperking, en bij uitbreiding alle kwetsbaren van onze maatschappij. Ook hun netwerk blijft een belangrijke partner. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze personeelsleden, expertise, middelen en infrastructuur bundelen, met als doel de dienstverlening breder, meer divers , duurzamer, kwaliteitsvoller en toch betaalbaar te houden. Onze cluster van diensten zal een beter antwoord bieden op de steeds groeiende complexiteit van de begeleidingsvragen.”

Groeimarge

“Met de fusie willen we ook hiaten wegwerken”, vult Bruylandt aan. “De diensten communicatie, financiën en human resources, maar ook de keuken, logistiek en vervoer worden ongetwijfeld versterkt. Dat biedt voor bijna al onze activiteiten een groeimarge. Voluit zal zich blijven inzetten op lokale, inclusieve en buurtgerichte werkingen zoals het Wereldatelier en de Oxfamwinkel in Evergem, Den Hannekesnest in Langerburgge, Trafiek aan de Brugse Poort in Gent en Villa Kakelbont in Zelzate. We werken ook verder samen met andere organisaties van verschillende sectoren en blijven dankbaar beroep doen op vrijwilligers. Muziekfestival Rock voor Specials blijft dus bestaan. De 26ste editie komt er eind juni weer aan.”

Voluit blijft dus doen wat Obra|Baken en Den Dries al vele jaren deden. “Ons sociaal engagement is ongeschonden. We proberen op zeer eigen wijze dingen in beweging te brengen, om een positieve invloed te hebben op de maatschappij. Onze fusie maakt ons sterker en verzekert continuïteit. Voor onze personeelsleden blijven we dus ook een vernieuwende werkgever die fijne, gevarieerde jobs met diverse loopbaanmogelijkheden aanbiedt”, besluit Bruylandt.