Speeltuintje wordt verplaatst: “Kinderen moesten spelen in plas die tot 70 cm diep was, echt gevaarlijk”

Sandra Swerts bij het ondergelopen speelplein: “Dit leidde tot gevaarlijke toestanden.”© rr

Wuustwezel -

Het speelplein van De Vennekens/ De Perelaar in Wuustwezel is onlangs bij de zware buien helemaal onder water gelopen. Een gevaarlijke situatie voor kinderen die er zich graag komen uitleven. Op bepaald moment stond het speeltuig in een plas van 70 cm diep. Ondertussen zijn maatregelen genomen om het water te laten zakken, maar het nieuwe grote speeltuig blijft 10 cm onder water staan. Dat tuig krijgt dan ook een nieuwe plek.

“Vorig jaar kreeg de wijk De Vennekens/De Perelaar nieuwe rioleringen en – bestrating”, zegt Wim Vorsselmans van Open Vld. “Ook de omgeving, met onder andere het voetbalpleintje, werd grondig aangepakt en hernieuwd. Hiervoor schakelde de gemeente een studiebureau in, zodat de werken met de nodige kennis zouden uitgevoerd worden. Maar eerst werden bij de werken verschillende sceptische putten kapot gereden of ernstig beschadigd, zodat een groot deel daarvan weer afgebroken en heraangelegd diende te worden.”

“Ook de wadi (uitgestrekt opvangbekken voor regenwater, red.) , waarin een mooie houten speeltuin en voetbalpleintje werden aangelegd, liep al na de eerste regenbui in september 2022 vol met water.” Sandra Swerts (Open Vld) wijst op gevaarlijke toestanden, ook voor de kinderen. “Het water stond daar op een gegeven moment tot 70 cm hoog.”

Na de genomen maatregelen blijft het speeltuig in het water staan en wordt daarom verplaatst.© rr

Kleilaag

“Dat klopt,” antwoordt schepen van Openbare Werken Kris Van Looveren (CD&V). “Nog voor Open Vld het aankaartte in de gemeenteraad, waren we dit al aan het uitzoeken met het studiebureau. Er werden peilbuizen gestoken waar dan wekelijks de grondwaterstand werd opgevolgd gedurende enkele maanden. Ook werd er een boring gedaan. Er bleek een kleilaag onder de grond te zitten waardoor het water niet kan wegtrekken. Het grondwaterpeil staat hier ook erg hoog.”

Eigenlijk gaat het hier niet om een werf van de gemeente, maar van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en De Voorkempen. “De septische putten zijn eigendom van De Voorkempen, zij moesten hierover beslissen.”

Ondertussen is het waterprobleem van het nabij gelegen voetbalveld opgelost. “Na een reeks onderzoeken en na installatie van pompputten is besloten een bijkomend gat te boren in de riolering, waardoor het water voortaan sneller kan wegstromen en bijgevolg 70 cm lager zal staan.” Maar dit is niet voldoende voor het speeltoestel, dat in 10 cm water blijft staan. Daarom is er beslist om dit te verplaatsen naar Brouwersven. De buurt heeft hierover een brief gekregen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Video

Meest gelezen uit de buurt