“Voor wilde dromen hebben we nu geen geld en tijd”: Groen-schepen verdedigt fietsenstalling in Vleeshuis

© fvv

GENT -

Het plan om het Groot Vleeshuis aan de Groentenmarkt te restaureren en er fietsrekken in te zetten, is gespreksonderwerp nummer één in Gent. Maar het was dit of verder verloederen, zegt bevoegd schepen Hafsa El-Bazioui (Groen). “We hebben nu niet de tijd of het geld voor wilde dromen. Wat er later mee gebeurt, is nog een open vraag.”

Bert Staes

LEES OOK. Binnenkijken in het Groot Vleeshuis: binnenkort een fietsenstalling, maar nu nog bouwvallig

Wanneer start de restauratie van het Groot Vleeshuis?

El Bazioui: “Dit jaar al. Technisch ligt alles klaar. Oorspronkelijk was het plan om pas in 2026 te starten met restaureren, maar dat vind ik niet verstandig. Het gebouw moest vorige zomer al gestut worden met gele balken omdat het instabiel was. We mogen niet langer wachten. Het werk zal naar schatting drie jaar duren, maar we gaan het in fases doen en delen opstellen zodra het kan.”

Hoe zal het gebouw eruitzien?

“Het gaat heel mooi zijn. De glazen box van de provincie Oost-Vlaanderen gaat eruit. Iedereen zal binnen kunnen en de volledige ruimte en het dak van het gebouw kunnen aanschouwen. We gaan werken met hoogwaardige fietsrekken en ruimte maken voor lockers, een infopunt en een kleine commerciële invulling. Het publiek sanitair vernieuwen we en maken we integraal toegankelijk.”

Waarom is dat eigenlijk nodig?

“We moesten een oplossing vinden. De restauratie moet nu echt starten. De massieve houten spanten van het Vleeshuis zijn honderd jaar lang aangevreten door vocht en de dakkapellen aan de waterkant zijn instabiel en nooit uitgevoegd volgens de regels van de kunst. We hebben een heel jaar lang gezocht naar een oplossing. Die is er nu eindelijk.”

Zo ziet het Vleeshuis er nu uit: de gele balken moeten vermijden dat het pand instort. “We mogen echt niet meer wachten.”© DVH

De houten balken die het dak van het Vleeshuis ondersteunen, zijn al jaren in slechte staat. “De restauratie moet nu echt starten.”© fvv

En waarom dan die fietsrekken?

“De restauratie zal ervoor zorgen dat het gebouw nog honderd jaar verder kan. Maar binnenin hebben we nu een lichte invulling nodig, zonder veel extra werken. Het zijn ook budgettair geen evidente tijden. De Gentenaars verwachten dat we verstandig omgaan met belastinggeld. We hebben nu niet de tijd en het geld om wilde dromen uit te werken. Wat er later met het gebouw gebeurt, ligt nog open.”

7,5 miljoen euro is veel geld voor een fietsenstalling.

“7,5 miljoen is inderdaad niet niks, maar dat budget is integraal voor de restauratie. We hebben het gecombineerd met de vraag om meer inpandige fietsenstallingen te hebben in het centrum, zodat er met budget van het Mobiliteitsbedrijf kon worden geschoven.”

Mag dat in een beschermd gebouw?

“Ja hoor, het Vlaamse agentschap Onroerend Erfgoed moedigt publieke functies aan in historische gebouwen. Het Vleeshuis speelde een rol in de Gentse geschiedenis, maar ook in de Vlaamse geschiedenis. En de Vlaamse fietscultuur is nu eenmaal ook onderdeel van die geschiedenis.”

De glazen ‘box’ verdwijnt. “Iedereen zal binnen kunnen en de volledige ruimte en het dak kunnen aanschouwen.”© fvv

© Stad Gent

Waarom niet terug naar wat het was?

“Ik heb met de provincie gepraat, die als laatsten het Vleeshuis invulden. Maar die hebben geen middelen beschikbaar en zagen het niet zien.”

Er zijn toch leukere ideeën?

“Absoluut, en die draag ik een warm hart toe. Maar je mag niet voorbijgaan aan het karakter van het Vleeshuis. Het is een open markthal, die je niet kan verwarmen. Voor cultuurspelers is dat niet evident. En ook voor andere ideeën moet je extra infrastructuur bouwen. Het zou ook meer kosten. We moeten het realistisch houden.”

Begrijpt u dat niet iedereen dit steunt?

“Natuurlijk heb ik begrip voor de vele vragen. Het is goed dat de Gentenaars betrokken zijn bij hun historisch erfgoed en hun gedachten delen, daar hou ik van. Maar de staat van het gebouw is zo precair dat de werken nu echt moeten starten. Dat kon enkel met deze invulling.”

Waarom wordt het pand niet verkocht?

“Dit pand moet in publieke handen blijven, vind ik. Dat is een bewuste keuze, om ervoor te zorgen dat de Gentenaars ervan kunnen blijven genieten.”

“Ik ben serieus geschrokken van dit voorstel”

© Guy Puttemans

Matthias Diependaele (N-VA), de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, verslikte zich net niet in zijn koffie toen hij over de plannen voor het Groot Vleeshuis las.

“Ik ben serieus geschrokken over deze beslissing van de Stad Gent. Het valt te betwijfelen of een fietsenstalling in één van de oudste, mooiste en meest waardevolle gebouwen van het middeleeuwse centrum van Gent, de beste oplossing is. Ons agentschap gaat hierover in elk geval in overleg treden met de stadsdiensten, om de juiste draagwijdte van het voorstel te achterhalen.”

Diependaele zegt dat hij “in de eerste plaats laat bekijken of dit wel ernstig is, gezien onze eerste reactie er eerder één van ongeloof is. Indien het toch een reëel voorstel blijkt, zal ons Agentschap moeten oordelen of de geplande infrastructuur wel te rijmen valt met het Vleeshuis. Als er erfgoedwaarde verloren gaat, dan kan het overigens in de regel niet.”

“ Vanuit Vlaanderen ligt onze prioriteit uiteraard op het in stand houden van het erfgoed en de waarde die daarmee samen gaat. Maar dan wel met voorkeur een nieuwe bestemming zo dicht mogelijk bij het origineel. En dat lijkt hier wel erg ver weg.”