Vier jaar geleden stortte stadsomwalling in, nu genieten kinderen van nieuwe speelplaats

De kinderen kijken op de speelplaats uit om de oude stadsomwalling.© AMG

Brussel -

De basisschool Sint-Joris in de Cellebroersstraat in Brussel heeft een volledig gerenoveerde speelplaats gekregen. Op de site stortte ruim vier jaar geleden nog een deel van de oude stadsomwalling in.

Amaury Michaux

De werken op de basisschool Sint-Joris in de Cellebroersstraat gingen in 2014 van start met de renovatie van de kleuterklassen. In de zomer van 2018 ging de tweede fase van start met de afbraak van de turnzaal. Nadien volgden verdere renovatiewerken en de nieuwbouw van een turnzaal, refter en extra klaslokalen.

Op 18 november 2018 ondergingen de werkzaamheden echter een zware tegenslag, toen op de site een deel van de oude stadsomwalling instortte. De omwalling uit de dertiende eeuw grenst aan de schoolsite, maar er waren op dat moment geen kinderen op de site aanwezig en er vielen dus geen gewonden.

Scheuren in muren

Het schoolbestuur wendde zich op dat ogenblik tot de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Die voerde vervolgens enkele aanpassingswerken uit in functie van een veilige en comfortabele omgeving voor de kleuter- en lagere school. Maar ook de laatste jaren was er tegenslag. Begin 2021 verhuisden de leerlingen nog met spoed naar het Martelarenplein na de vaststelling van scheuren in de muren. Met de nodige stabiliteitswerken raakte ook dat ondertussen opgelost.

Als slotstuk van de renovatiewerken heeft het schoolbestuur de speelplaats heraangelegd met hulp van het BuitenSpel-project van de VGC. Zo kon de school meerdere zones ontwikkelen waarin actief spel, fantasie en rust mogelijk zijn met aandacht voor de nodige vergroening.

Extra plaatsen

Daarnaast kwam er ook een capaciteitsuitbreiding. “Dankzij de opening van deze gerenoveerde basisschool Sint-Joris in de Cellebroersstraat realiseren we een capaciteitsuitbreiding van 233 plaatsen tot een totaal van 435 in de kleuter- en de basisschool samen. Er komen 98 extra plaatsen in de kleuterklassen en 135 extra plaatsen in het lager onderwijs”, vertelt minister Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel.

De VGC heeft in totaal 2,64 miljoen euro geïnvesteerd in de werken, waarvan 350.000 euro voor de stabilisering van de muur.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus