Gemeenteraad geeft (voorlopig) geen vergunning voor nieuwbouwproject “Een supermarkt van Albert Heijn is hier te veel”

Het huidige filiaal van HUBO aan de Processieweg.© JW

Reet, Rumst -

De Rumstse gemeenteraad besliste deze week om de aanvraag tot de aanleg en wijziging van een gemeenteweg in het centrum van deelgemeente Reet, te weigeren. Het dossier voor een bouwproject in de Processieweg bevat naast een filiaal van Hubo ook een Albert Heijn-supermarkt en elf appartementen.

Eerder dit jaar diende Limboma Projecton(t)wikkeling een aanvraag in voor een bouwproject in Reet-centrum. In de Processieweg, waar nu reeds een doe-het-zelfzaak van Hubo gevestigd is, wil de ontwikkelaar een complex bouwen met op het gelijkvloers een kleiner Hubo-filiaal en een supermarkt van de keten Albert Heijn.

Op de eerste en tweede verdieping staan in de plannen ook nog elf appartementen uitgetekend. Op de site naast het gebouw wordt een parking voor 55 fietsen en een bovengrondse parking voor 131 auto’s voorgesteld.

Eenparige weigering

Maar geen enkel raadslid, niet van de meerderheid noch van de oppositie, ziet de komst van een tweede supermarkt in het Reetse dorpscentrum zitten. Het zorgt volgens hen voor een zware impact op de omgeving, meer specifiek op de Processieweg, Hoge Weg en Eikenstraat en de bijhorende gemeentelijke parkings. Nog voordat men zich kan buigen over de omgevingsvergunning geven ze dan ook geen goedkeuring die nodig is voor de aanpassing van het wegennet.

“Bovendien is de aanvraag onvolledig”, aldus hun argumentatie. “Het rooilijnplan, voor de nieuwe parking die wordt aangelegd en die een openbaar karakter zal krijgen, ontbreekt”, licht schepen Geert Van der Auwera (CD&V) toe. “Daarnaast is er ook nog een probleem met de verkeersafwikkeling van de parkeerzone. Die zou deels over de in- en uitrit van de bestaande gemeentelijke parking moeten verlopen en die leent zich hier tot op heden hoegenaamd niet toe.”

In dialoog gaan

Tot slot werd geargumenteerd dat de Processieweg in een schoolomgeving via de Eikenstraat ontsluit waardoor ook nieuwe conflicten zouden kunnen ontstaan. Het schepencollege zal nu in dialoog gaan met de Limboma om te komen tot een voorstel dat beter inpasbaar is in de omgeving.

Het gemeentebestuur wil met de aanvrager wel in dialoog gaan.© JW

Raadslid Fancy Van der Wildt (Vooruit-Groen) wist dat een eerdere aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan hier bijkomende winkels wel mogelijk maakte. “Maar dat was niet met een nieuwe supermarkt maar met kleine(re) buurtwinkels in het gedacht.” (jw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus