Zoersel heeft nu ook reglement voor ondergrondse afvalstraat

Een afvalcontainer in Lint. Zoersel had hiervoor nog geen retributiereglement, maar kon dat van Igean overnemen.© RR

Zoersel -

De gemeenteraad keurde een retributiereglement goed voor ondergrondse afvalcontainers. Dit komt er op vraag van projectontwikkelaar DCA voor haar nieuwe wijk in Sint-Antonius.

Zo’n ondergrondse afvalstraat is interessant voor plaatsen waar de gewone huisvuil- of GFT-ophaalwagens moeilijk veilig kunnen rijden en manoeuvreren door de dichte bebouwing. Om die reden kunnen op bepaalde adressen ondergrondse containers geplaatst worden. Voor de afvalophaling via ondergrondse containers werd een retributie vastgesteld, die gelijkaardig is aan de retributie voor de huis-aan-huisinzameling.

Jos Van Dongen (Vlaams Belang) toonde eerst enig voorbehoud. Hij verwees naar de keuze van Zoersel om de glasbollen te vervangen door glasophaling aan huis, omdat er zich rond de bollen te veel stort opstapelde. Hij vreesde dat ook rond die ondergrondse containers zakken zich zouden opstapelen. Toen hij hoorde dat dit reglement speciaal op vraag voor de nieuwe wijk van DCA werd gestemd en de gemeente vooralsnog geen voornemen heeft dit in heel Zoersel uit te rollen, kon hij het punt mee goedkeuren. De kopers van de appartementen daar in die wijk weten dat er een ondergrondse afvalstraat is en ze hun zakken naar die containers moeten brengen.

Raadslid Koen Paredaens (N-VA) wees er wel op dat die nieuwe woonwijken van DCA in Sint-Antonius als een doorwaadbaar gebied staan ingevuld waar kinderen in de groene ruimte kunnen komen spelen. “Zijn er garanties dat er geen spelend kind in zo’n afvalcontainer terechtkomt?”, wou hij weten. Maar blijkbaar heb je een bepaalde badge nodig om die ondergrondse container te openen. kma

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Video

Meest gelezen uit de buurt