Kapels mobiliteitsplan stelt fietsers en voetgangers centraal

Ovonde wordt aangepast.© Kioni Papadopoulos

Kapellen -

De gemeenteraad van Kapellen keurde zopas het voorgelegde mobiliteitsplan goed. Het plan hecht veel aandacht aan de zwakke weggebruiker. Centraal staat het STOP-principe, waarbij Stappen en Trappen of voetgangers en fietsers voorkeur krijgen.

Erik Vandewalle

Schepen Koen Helsen (Open Vld): “Het plan, opgemaakt door studiebureau Vectris in samenwerking met de gemeente, geeft de zwakke weggebruikers een prominentere plaats in het verkeer. Het plan kijkt naar de gemeente en het verkeer door de ogen van de voetgangers, daarna door die van het openbaar vervoer en pas dan komt individueel en gemotoriseerd verkeer aan bod.”  

Fietspaden

“Lantis is als bouwheer van de Oosterweelverbinding bezig de fietsroute van de Hoogboomsteenweg naar het station te verbeteren door fietsstraten aan te leggen. Verder wordt de Stationsstraat autoluw gemaakt en dat komt voetgangers en fietsers goed uit, want zo wordt verkeersluwte gecreëerd in de Vredestraat. Op die manier komt er een verkeersveilige as van het treinstation naar de bushalte aan het Dorpsplein. De ovonde wordt aangepast met een bushalte naast de rijweg ter hoogte van het pleintje Promenade. Er wordt ook gezorgd voor een dubbelrichtingsfietspad in de Korte Vredestraat”, legt schepen Koen Helsen (Open Vld) uit.

Schepen Koen Helsen zet in op fietsen.© evdw

 Fietsen wordt steeds populairder. Daarom wil Kapellen het fietspadennetwerk uitbreiden. Het lokale bestuur diende in het kader van het plan Kopenhagen al drie dossiers in. Vlaanderen legt zo één euro bij per investering van twee euro fietsinfrastructuur.

Het eerste dossier gaat over de aanleg van nieuwe waterleiding in de Hoogboomsteenweg waar meteen ook het fietspad wordt verbreed tussen de kerk van Hoogboom en de Koningin Astridlaan. Op dat kruispunt komen verkeerslichten. Dossier twee heeft het over de Christiaan Pallemansstraat waar aan twee zijden een fietspad komt tussen de Pastoor Vandenhoudtstraat en het centrum. Het derde dossier heeft betrekking op het fietspad in de Heidestraat-Zuid dat wordt doorgetrokken van aan Den Uitlegger tot het einde van de straat. Aansluitend wordt een belangrijke nieuwe verbinding gecreëerd richting Brasschaat.

Spoorwegtunnels

Schepen Koen Helsen: “Een tunnel onder de overweg van de Kalmthoutsesteenweg moet zorgen voor een betere verkeersafwikkeling voor doorgaand autoverkeer op de gewestweg en fietsers veiliger laten oversteken. Wegens ontbrekend budget heeft NMBS dit nog niet gerealiseerd. De overweg aan de Vloeiende vervangen door een voetgangers- en fietstunnel is volop in studie. Een doortrekking van de fietsostrade en een optimale aantakking via kmo-zone Vloeiende en de wijken De Sterre en Hoogboom en de verkeersafwikkeling op het Klein Heiken staan daarbij centraal.”

Plannen voor tunnel onder spoorweg Vloeiende.© evdw

 Vrachtverkeer uit woonwijken

Het mobiliteitsplan wil auto- en vrachtverkeer zo veel mogelijk laten gebruikmaken van gewestwegen en invalswegen Hoogboomsteenweg, Klein Heiken en Hoevensebaan. Sluipverkeer wordt geweerd. Per wijk komt er een aangepast snelheidsregime en wordt de circulatie van voetgangers, fietsers en auto’s onder de loep genomen. Op basis daarvan komen er circulatieplannen. De gemeente gaat acties uitvoeren in nauwe samenwerking met de wijkbewoners.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus