Nieuwe timing voor herinrichting omgeving Gemeenteplaats: aannemer start in februari op Kerkeneinde

De Gemeenteplaats in Hemiksem krijgt een groener uitzicht.© bar

Hemiksem -

De langverwachte herinrichting van de Gemeenteplaats en vernieuwing van de aangrenzende Assestraat/Kerkeneinde en een deel van de UNO-laan komen in zicht. In februari start de aannemer met voorbereidingen op Kerkeneinde, in maart beginnen de rioleringswerkzaamheden. Het einde wordt verwacht in de lente van 2024.

Een kaartje geeft de verschillende fasen van de werkzaamheden weer, te beginnen met Kerkeneinde (fase 1b) om te eindigen aan de Gemeenteplaats (fase 6) en UNO-laan (fase 7). Fase 1a betreft werken op privaat domein.© gemeente Hemiksem

In principe hadden de werkzaamheden al in het najaar van 2022 van start moeten gaan, maar de kostprijs bleek plots bijna de helft hoger te liggen dan de oorspronkelijke raming. Het gemeentebestuur ging daarom op zoek naar extra financieringsmogelijkheden. De rioleringswerken worden uitgevoerd in opdracht van Water-link dat daarvoor een partnerschap heeft afgesloten met Aquafin.

“Het is een verhaal dat al in 2007 is begonnen”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan konden we voorkomen dat de Gemeenteplaats zou kunnen worden volgebouwd. Vervolgens werd een drietal ontwerpen opgemaakt voor de herinrichting van de Gemeenteplaats met meer groen en ruimte voor terrassen. Uiteindelijk is het hele rioleringsverhaal voor de aangrenzende straten erbij gekomen.”

“Deze werken hebben als doel een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in Kerkeneinde, Assestraat, Gemeenteplaats en een deel van de UNO-laan. Het regenwater van het noordelijk deel wordt afgevoerd richting kasteelgracht, het regenwater van het zuidelijk deel komt via een nieuw te realiseren bufferbekken in de Winterloop terecht. Via wadi’s in de bermen en een bekken in het park aan de Gemeenteplaats of via een bekken aan de Winterloop op Kerkeneinde wordt ook ingezet op infiltratie van het regenwater.”

Zeven fasen

Omdat het project zo omvangrijk is, worden de werken uitgevoerd in een zevental fasen die elkaar voor een deel ook overlappen. In februari begint de aannemer, een consortium van DCA/Besix, met voorbereidende werken op Kerkeneinde. Enkele bomen die in de weg staan worden gerooid, maar worden later ruimschoots gecompenseerd door meer groen. Vanaf maart starten de wegenwerkers met de eigenlijke rioleringswerken op Kerkeneinde om zo op te schuiven richting Gemeenteplaats.

“Het kruispunt van de Assestraat-Gemeenteplaats-Lindelei plannen we bewust tijdens de zomervakantie 2023 om – met een nabijgelegen school – de hinder zoveel mogelijk te beperken”, verduidelijkt burgemeester Bouckaert. In het najaar komt dan de Gemeenteplaats zelf aan de beurt. “Door met een consortium van twee aannemers te werken, kan de uitvoertermijn iets worden ingekort. Als er niet te veel hinderpalen opduiken, hopen we dat in de lente 2024 alles klaar is.”

Een volledig overzicht vind je op de website van de gemeente Hemiksem.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Video

Meest gelezen uit de buurt