Berchemse kinderdistrictsraad legt eed af en geeft Buitenspeeldag mee vorm

De kinderdistrictsraad samen met districtsschepen van Jeugd Kris Gysels. © rr

Berchem -

Voor het eerst kwam de nieuwe Berchemse kinderdistrictsraad gisteren samen in de raadzaal van het districtshuis. De elf kinderraadsleden gaven alvast de Buitenspeeldag voor 2023 mee vorm en plaatsten een aantal thema’s op de agenda die tijdens de volgende zittingen prioriteit zullen krijgen.

Elien Van Wynsberghe

“Alle Berchemse scholen mochten twee leerlingen uit het vijfde of het zesde leerjaar opgeven als kandidaat voor de kinderdistrictsraad”, legt Berchems jeugdconsulent Jeremy Loockx uit. “Het is nu het tweede jaar dat we dit organiseren en veel kinderen waren enthousiast om mee te doen.”

Uiteindelijk werden elf kinderen geselecteerd die in totaal drie keer samen komen. “Het gaat om een leeftijdsgroep die mondig genoeg is maar vaak over het hoofd wordt gezien”, zegt districtsschepen voor Jeugd Kris Gysels (Open Vld). “Via deze kinderdistrictsraad geven we hen inspraak in de thema’s die hen rechtstreeks aanbelangen. Ze geven suggesties vanuit hun eigen leefwereld en zitten bomvol leuke ideeën.”

Nadat ze de eed aflegden, deden de kinderen onder meer suggesties voor de invulling van de Buitenspeeldag volgend jaar. Lasershoot scoorde alvast hoog. “Er wordt dus bekeken of het haalbaar is dit op de buitenspeeldag te organiseren”, aldus Gysels.

Geen uniformen, wel een lollyautomaat

Verder gaven de kinderraadsleden ook de thema’s op die ze graag tijdens de volgende twee zittingen zouden willen behandelen. “Die thema’s mogen ze volledig mee bepalen”, licht Loockx toe. “Voor ons is dit zeer interessant. De visie van deze kinderen zorgt voor frisse ideeën waar wij, volwassenen, zelf niet altijd op komen. We geven hen wel een basiskader mee en leggen hen uit dat hoe realistischer hun ideeën, hoe groter de kans dat die ook effectief worden uitgevoerd.”

Waarover het op de volgende kinderdistrictsraad dan onder meer zal gaan? “Alle voorstellen moeten nog naast elkaar worden gelegd, maar thema’s die de kinderen zelf aanbrachten waren groen (dierenwelzijn, milieu, klimaat, …), verkeersveiligheid (toegankelijke voetpaden, fietsinfrastructuur) en ook spelen en speelterreinen (skatepark, voetbalvelden, meer plaats, meer aanzetten tot spelen)”, aldus Loockx. “En we zagen ook volgende leuke voorstellen terugkomen: het afschaffen van alle schooluniformen en het plaatsen van een lollyautomaat.” Benieuwd of die voorstellen zullen worden aanvaard.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus