Belgoprocess vervangt Neteleiding voor gezuiverd afvalwater in vijf fases

© RTV

Mol -

Het nucleair afvalverwerkingsbedrijf Belgoprocess wil tussen 2024 en 2028 de bestaande Neteleiding in Mol vervangen. Die tien kilometer lange ondergrondse leiding voert gezuiverd afvalwater af naar de Molse Nete. De vervanging van de leiding in asbestcement door een kunststofleiding verloopt in vijf fases, telkens tijdens de zomermaanden.

De Neteleiding is een ondergrondse afvoerleiding tussen site 2 van Belgoprocess in Mol naar het lozingspunt in de Molse Nete ter hoogte van Ezaart. Ze dateert van 1956 en voert gezuiverd bedrijfsafvalwater af van onder meer de nucleaire BR2-reactor van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) en de verwerkingsinstallatie CILVA van Belgoprocess.

Belgoprocess staat in voor de verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en is ook exploitant van de Neteleiding. Tussen 2024 en 2028 wil het bedrijf de tien km lange bestaande leiding vervangen door een nieuwe leiding. “De huidige leiding is nog volledig in operationele staat, maar bestaat uit asbestcement”, vertelt Bart Thieren, woordvoerder van Belgoprocess.

“Daarom is het noodzakelijk om ze te vervangen door een nieuwe kunststofleiding in HDPE. De werkzaamheden verlopen in vijf fases. Zo vervangen we de bestaande leiding stap voor stap door de nieuwe HDPE-leiding. Per fase voeren we voor de start van het broedseizoen midden maart noodzakelijk kapwerkzaamheden uit. Het vervangen van de leiding zelf gebeurt telkens in juni-juli. Aansluitend aan de vervanging herstellen we het terrein. In augustus 2022 hebben we ter hoogte van de nieuwe ingang van het SCK al een klein stuk van de leiding vervangen.”

Mols Milieuschepen Frederik Loy met algemeen directeur Wim Van Laer en woordvoerder Bart Thieren van Belgoprocess. © Tommy Maes

Informatietraject

Belgoprocess, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen NIRAS en de gemeente Mol starten ook een uitgebreid informatietraject over de vernieuwing van de Neteleiding. Zo werden 592 inwoners uitgenodigd op een infoavond die woensdagavond plaatsvindt in Zaal ’t Getouw. Ook gedurende het hele vernieuwingsproces worden inwoners op de hoogte gehouden.

“De werkzaamheden starten pas in 2024 en de meeste impact voor omwonenden is pas vanaf de laatste twee fases, maar we willen dit project in alle transparantie uitvoeren”, zegt Thieren. “Zo gaan we zeker bij de start van elke fase inwoners informeren over het project. Zo organiseren we elk jaar een informatievergadering voor betrokkenen en is de informatie terug te vinden op de websites van Belgoprocess en de gemeente Mol.”

De eerste drie fases blijft de hinder voor omwonenden heel beperkt, maar in de jaren 2027 en 2028 gaan de werkzaamheden wel gepaard met hinder voor bewoners langs het tracé. “De afvoerleiding ligt dan op openbaar domein, waar ook nutsleidingen liggen”, verklaart Thieren.

“Ter hoogte van de werkzaamheden worden wegen en kruispunten tijdelijk afgesloten. Ons doel is de hinder per bewoond woonhuis te beperken tot maximaal twee dagen. Ook houden we rekening met afvalophalingen, de toegang voor hulpdiensten en parking voor wagens wanneer de oprit niet toegankelijk is.”

  (Tommy Maes )

www.belgoprocess.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus