Is bijkomende op- en afrit A102 gewenst en wat met rondpunt in Wommelgem? De Nieuwe Rand organiseert werkatelier

Het rondpunt van Wommelgem wordt wellicht hertekend met het oog op de komst en aansluiting van de nieuwe A102 © Aviation factory/Jan Van der Perre

Wijnegem/Deurne/Wommelgem -

De Nieuwe Rand organiseert op 13 december een werkatelier in Wijnegem. Het opzet: nagaan hoe een nieuwe ondergrondse weg (A102) tussen Wommelgem en Ekeren in de omgeving kan worden ingepast. Onder meer de herinrichting van het rondpunt van Wommelgem en de opportuniteit van een bijkomende op- en afrit van de A102 komen ter sprake.

Onder de naam De Nieuwe Rand onderzoeken diverse overheden onder andere hoe de A12 en de E313 beter kunnen functioneren, maar ook of en hoe de aanleg van een nieuwe ondergrondse weg tussen de E313 in Wommelgem en de E19/A12 in Ekeren (A102) en een nieuwe weg in Stabroek (Nx) kunnen bijdragen tot een betere mobiliteit in Antwerpen.

Gouverneur Caty Berx, die het planningsproces leidt, hecht veel belang aan inspraak. Daarom worden rond verschillende deelthema’s werkateliers georganiseerd. “Tijdens deze werkateliers gaan we samen met bewoners en vertegenwoordigers van lokale organisaties in gesprek om zo veel mogelijk lokale kennis mee te nemen in het onderzoek naar het best mogelijke scenario voor De Nieuwe Rand”, aldus een woordvoerder.

Op 18 oktober beet Deurne de spits af met het eerste werkatelier in het kader van het onderzoek naar De Nieuwe Rand. Een dertigtal deelnemers beschreef de kansen en bedreigingen waarmee het Rivierenhof en de woonwijken ten zuiden van de E313 vandaag geconfronteerd worden. Daarna bekeken ze samen met de onderzoekers wat goed en minder goed zou kunnen zijn aan de heraanleg van de E313 op -1 (ondergronds) of op +1 (het niveau van vandaag). Daarbij werd gevraagd wat voor de deelnemers belangrijk is op vlak van uiteenlopende aspecten zoals geluid, natuur, verkeersveiligheid, lokale fietsroutes enz.

Ook in Merksem vond intussen zo’n werkatelier plaats waarbij onder meer bekeken werd wat de ondergrondse A102 voor impact zou hebben op onder meer de natuurgebieden Oude Landen, het Fort van Merksem en Ertbrugge.

Het tracé van de geplande ondergrondse autoweg A102: van Ekeren tot in Wommelgem. © JAA

Extra op- en afrit A102?

Ook over de impact en kansen van de A102 op de omgeving van de Bisschoppenhoflaan, Houtlaan en rondpunt Wommelgem vindt binnenkort een werkatelier plaats, op 13 december. Het werkatelier in Wijnegem vertrekt van de verschillende manieren om de A102 ondergronds aan te leggen en hoe het rondpunt van Wommelgem er dan kan uitzien. Er wordt ook bekeken of een bijkomend op- en afrittencomplex op de A102 de omliggende wegen kan ontlasten en er wordt gezocht naar een ‘Hoppinpunt’ ter hoogte van de Bisschoppenhoflaan.

Tegelijk wordt onderzocht wat het project kan betekenen voor de omgeving op vlak van leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en duurzame mobiliteit. Er wordt ook bekeken wat er gedaan kan worden om groengebieden zoals bv. Park Groot Schijn en Ertbrugge te versterken.

De deelnemers kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden op het vlak van geluid, natuur, verkeersveiligheid, lokale fietsroutes, wat de overheid kan doen om het gebied ondanks de mogelijke ingrepen klimaatvriendelijker te maken enz.

De conclusies van het werkateliers worden op het einde van ieder avond gebundeld. Ze vormen mee de onderzoeksvragen voor de intensieve ontwerpweek die het projectteam een week later rond hetzelfde gebied organiseert met een aantal experten. Kort na die ontwerpweek worden de resultaten gedeeld met de deelnemers van het werkatelier via een digitale toelichting. (jaa)

Werkatelier De Nieuwe Rand over invloed A102 op dinsdag 13 december van 19-21.30u in ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Schrijf je hiervoor in voor 12 december. Inschrijven voor werkatelier

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus