Leerkrachten basisscholen krijgen ondersteuning voor omgaan met ouders met diverse achtergrond

Basisschool De Lettertuin in Ninove. © Brent Saey

Ninove -

De stad Ninove, het Huis van het Kind, het Sociaal Huis en het Agentschap Integratie en Inburgering bundelen de krachten om leerkrachten in het Ninoofse basisonderwijs te ondersteunen bij het omgaan met ouders met diverse achtergronden.

Brent Saey

Voor veel leerkrachten vormt het contact met ouders met een diverse achtergrond vaak een uitdaging. Daarom werkt de stad nu samen met enkele partners om hen daarbij te ondersteunen. In het voorjaar van 2021 werd het actieplan Krachtig samenwerken met anderstalige ouders opgemaakt.

Als eerste werd een onderwijsbrochure ontwikkeld voor ouders die nieuw zijn in Ninove. Deze brochure bevat info over de werking en verwachtingen van de scholen. Ook de brugfigurenwerking werd geoptimaliseerd. Scholen kunnen een beroep doen op een brugfiguur wanneer de samenwerking tussen school en ouders niet goed verloopt.

Studiedag

In 2022 werd gestart met werksessies rond communicatie met anderstalige ouders, waarna het aanbod aan taalhulpmiddelen werd uitgebreid en een beslismodel en een visietekst voor de scholen werden ontwikkeld. De basisscholen gaan intussen al met dit materiaal aan de slag.

Tijdens de werksessies werd ook duidelijk dat er nood is aan extra ondersteuning van de leerkrachten. Niet alleen de directie en het zorgteam moeten mee zijn in dit verhaal, maar het hele schoolteam. Daarom werd vanuit de werksessies gekozen om in november een pedagogische studiedag te organiseren voor alle leerkrachten, zorgleerkrachten en directies van alle Ninoofse basisscholen van elke scholengroep.

“Ik ben zeer trots op de studiedag die onze medewerkers uitwerkten voor de scholen. De thema’s sluiten goed aan bij de noden van leerkrachten en de inhoud is zeer kwalitatief. Kinderen opvoeden en motiveren tot leren is een gedeelde opdracht van ouders en scholen. Beide partijen versterken elkaar, ik ben dus blij dat de scholen tijd willen investeren in hoe ze nog meer ouders kunnen bereiken”, zegt schepen Veerle Cosyns (Samen/CD&V).

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus