Aanpak overbodige verkeersborden zorgt voor onenigheid in gemeenteraad: “Inwoners liggen hier niet van wakker”

Schepen Wouter Vande Winkel vindt de aanpak van overbodige verkeersborden geen prioriteit. ©  bsb

Ninove -

Oud-burgemeester Michel Casteur (Open VLD) heeft tijdens de voorbije gemeenteraad van Ninove een voorstel ingediend om een expert aan te stellen die de overbodige verkeersborden moet analyseren. Het voorstel zorgde voor onenigheid binnen de meerderheid, maar werd uiteindelijk met de steun van de oppositie goedgekeurd.

Brent Saey

Het is niet de eerste keer dat Michel Casteur vragende partij is om de overtollige verkeersborden aan te pakken in Ninove. Tijdens eerdere gemeenteraden kaartte hij het onderwerp al aan. Tot op heden leverde dat nog niets op, dus besloot hij tijdens de voorbije gemeenteraad een voorstel in te dienen om een expert aan te stellen die zich zal buigen over het probleem.

Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) was niet te spreken over het voorstel van raadslid Casteur uit de coalitiepartij Open VLD. “Ik vrees dat, ondanks diverse pogingen om dit te voorkomen, de samenhang van deze coalitie opnieuw in gevaar wordt gebracht door de interventies van raadslid Casteur. Het is een open deur intrappen als ik zeg dat verkeersborden bijzonder hoog op de politieke agenda staan in Ninove, maar er is geen enkele reden om te spreken van een ernstig en acuut probleem”, zegt Vande Winkel.

“De focus van mobiliteit moet op de reële problemen liggen, niet op problemen gegenereerd ten voordele van kennissen van raadsleden. Er zijn geen compromissen te maken rond de correcte besteding van belastinggeld”, zegt hij.

Andere projecten

Ook gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer (Groen) herhaalde dat de Ninovieters niet wakker liggen van verkeersborden die dubbel geplaatst zijn of een herhaling van zone 50 voor of na de bebouwde kom. “De Ninovieters liggen op mobiliteitsvlak wél wakker van de snelheid in hun straat, het sluipverkeer, de fietsweg naar de school of het werk, het openbaar vervoer. Ik som een lijst van mobiliteitsprojecten op die helaas zullen vertraagd worden omdat de verkeersborden nu de nodige prioriteit moeten krijgen”, reageert hij.

Het voorstel van Michel Casteur kon uiteindelijk op steun rekenen van zijn eigen partij Open VLD en van oppositiepartijen N-VA en Forza Ninove. Het punt werd op die manier via een wisselmeerderheid goedgekeurd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus