Duffel is een bos zo groot als voetbalveld rijker

Schepen Isabel Glorie helpt een handje. © RR

Duffel -

Natuurpunt Oude Spoorweg realiseert, in samenwerking met de gemeente Duffel, een tweede bosuitbreiding aan de Binnenweg. De boompjes werden zondag geplant tijdens een boomplantactie.

Chris Van Rompaey

“Afgelopen zomer kochten we onze eerste twee percelen aan met Natuurpunt in de Itterbeekvallei in Duffel, goed voor 0,62 hectare of ongeveer zo groot als een voetbalveld in oppervlakte. Dit kon alleen maar dankzij de financiële steun van de gemeente en Vlaamse aankoopsubsidies. Deze bosaanplant helpt bij de realisatie van het bomencharter dat de gemeente onderschreef en van de 750 hectare waarvoor Natuurpunt zich engageerde”, zegt ondervoorzitter Johan Asselberghs.

© RR

“Het nieuwe bos grenst aan het Water-linkbekken en versterkt de natuurlijke infrastructuur aan het Netefront. In totaal gingen meer dan duizend boompjes en struiken de grond in. Een klein zonbeschenen stukje grasland bebossen we niet. Hier willen we een open, heischraal graslandje behouden en verder ontwikkelen tot een zeldzame biotoop.”

“Op de vrij droge, zandige bodem plantten we grotendeels zomereik, afgewisseld met kleine groepjes wintereik, haagbeuk en hier en daar ook een zoete kers. Wellicht zal zich ook spontaan berk ontwikkelen. Rondom het bos planten we diverse inheemse struiken zoals hazelaar, meidoorn, sleedoorn, hondsroos en sporkehout. Zo krijgen we op termijn een heel gevarieerd bos met een hoge koolstofopslag”, voorspelt Johan Asselberghs.

Het nieuwe bos wordt een onderdeel van het natuurgebied Beneden Nete – Itterbeekvallei, dat vooral op het grondgebied van Lier ligt. Dit zijn nu de eerste twee percelen op Duffels grondgebied. De naam van het bos, Abroekbos, refereert aan de kadasternaam Abroekvelden. Dit betekent drooggelegd moeras gelegen bij de Nete, een naam die al in 1538 voorkwam. Met het nieuwe bos wordt deze oude naam opnieuw een begrip.

“Later, met de aanleg van een wandelpad, kan iedereen het bos komen ontdekken en ervan genieten”, vult schepen van Natuur Isabel Glorie (N-VA) nog aan.

www.natuurpuntoudespoorweg.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners