Invoering van zwaardere straffen voor geweld tegen politie wordt vervroegd

Archiefbeeld. ©  Ivan Put

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft donderdag samen met het college van procureurs-generaal en vertegenwoordigers van de politie besloten om politiegeweld zwaarder en sneller te straffen. Er wordt per parket ook een referentiemagistraat voor feiten van geweld tegen politie aangesteld, zodat geen enkel feit nog onvervolgd blijft.

wverBron: BELGA

De automatische strafverzwaring bij geweld tegen de politie is nu opgenomen in het ontwerp van het nieuwe Strafwetboek voor 2025, maar donderdag is beslist om de maatregel te versnellen. Net zoals met het seksueel strafrecht werd gedaan, wil de minister dit luik van het nieuwe Strafwetboek reeds invoegen in het huidige Strafwetboek. Op die manier zijn de strafverzwaringen sneller van toepassing.

Een nieuwe afspraak, die bij het vorige overleg met de vakbonden al op tafel lag, is de uitbreiding van de nultolerantie met ‘weerspannigheid’. Voortaan wordt er altijd een gerechtelijk gevolg gegeven aan weerspannigheid die resulteert in arbeidsongeschiktheid. Bij elk parket wordt een referentiemagistraat aangesteld voor alle dossiers van criminele feiten gepleegd tegen politiemensen.

Arbeidsongeschikt

Minister Van Quickenborne maakt ook duidelijk dat wanneer een politieagent arbeidsongeschikt raakt door opzettelijke slagen en verwondingen, de parketten dit altijd moeten vervolgen. Het kan nooit geseponeerd worden omwille van tijds- of personeelstekort en deze zaken worden bij voorkeur gedagvaard in snelrecht, tenzij een aanhoudingsmandaat wordt gevorderd bij de onderzoeksrechter.

BELUISTER: DE STEMMEN VAN ASSISEN: “Een gevaarlijke extremist die agenten haatte. Maar ze raakten hem stomweg kwijt”

In het nieuwe Strafwetboek is voorzien dat bij geweldsdelicten ten aanzien van politiemensen de rechtbank een zwaardere strafmaat dient te hanteren. Wanneer een basismisdrijf bijvoorbeeld bestraft wordt met een straf tussen 3 en 5 jaar celstraf, gelijk aan niveau 3, zullen dezelfde feiten ten aanzien van een politieambtenaar bestraft worden met straffen tussen 5 en 10 jaar celstraf, op niveau 4. Weerspannigheid met arbeidsongeschiktheid zal zwaarder gestraft worden. Hiervoor zal de rechtbank een straf van niveau 2 moeten hanteren in plaats van een straf van niveau 1 zoals bij weerspannigheid. Dit moet een ernstig signaal zijn naar geweldplegers. Bovendien geldt de strafverzwaring ook voor politieambtenaren of voor iemand van de politie die in zijn vrije tijd wordt aangevallen.

“We gaan de teksten uit het ontwerp van het nieuwe Strafwetboek halen en de discussie hierrond hebben in het parlement. Ik hoop de invoering van deze strafverzwaringen in enkele maanden af te ronden”, vertelt minister Van Quickenborne.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer