Beschuldigde schepen in Schaarbeek met verlof gestuurd

Michel De Herde ©  BELGA

Michel De Herde, de schepen in Schaarbeek die beschuldigd wordt van aantasting van de seksuele integriteit door een persoon die een gezagspositie heeft, is door het college met verlof gestuurd. Dat gebeurt op zijn eigen aanvraag. Zijn bevoegdheden worden nu verdeeld.

jvhBron: BELGA

Het college van burgemeester en schepenen in Schaarbeek hebben akte genomen van de brief die Michel De Herde (DéFI) op 19 november zelf naar de gemeentesecretaris en de burgemeester Cécile Jodogne (DéFI) stuurde. Daarin vraagt hij om hem met verlof te sturen. De Herde was de afgelopen weken al in ziekteverlof, maar het college stuurt hem nu ook officieel met verlof.

Hierdoor geeft De Herde aan dat hij zijn bevoegdheden tijdelijk niet meer kan uitvoeren. Zijn collega-schepenen zullen de taken binnen zijn bevoegdheden Franstalig gemeenschappelijk onderwijs, Franstalige crèches, buitenschoolse activiteiten en begroting verder beheren en de burgemeester zet haar handtekening onder de beslissingen.

“Deze bepalingen zijn in werking getreden zodra het besluit van het college is genomen en voor een periode van drie maanden, meer bepaald tot de datum waarop de beschikking van de rechter geldig is, namelijk 14 februari 2023. Deze termijn kan afhankelijk van de omstandigheden worden herzien en verlengd”, meldt het kabinet van burgemeester Jodogne.

Michel De Herde heeft alle aantijgingen tegen hem ontkend, en heeft aangegeven dat hij na de uitspraak van de rechter mogelijk zijn mandaat als schepen wil blijven uitoefenen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer