Actieplan bepaalt toekomst van de Aa: “Gebied moet tegen 2040 weerbaar zijn voor droogte en wateroverlast”

Alle betrokken partijen ondertekenden maandag samen met provinciegouverneur Cathy Berx bij het landbouwbedrijf Guns in Tielen (Kasterlee) het charter voor de toekomstvisie van de Aa. © Bart Van den Langenbergh

Kasterlee, Lille, Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar, Grobbendonk, Vorselaar, Herentals -

Achttien partners ondertekenden maandag in Tielen (Kasterlee) een charter voor de toekomstvisie van de Aa. De rivier kronkelt vanuit Oud-Turnhout door Turnhout, Vosselaar, Kasterlee, Lille, Herentals en Vorselaar om uit te monden in de Kleine Nete in Grobbendonk. “24 concrete maatregelen moeten het gebied weerbaar maken tegen droogte en wateroverlast”, zegt Marc Florus van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Zo komen er meer bufferbekkens maar is er ook aandacht voor wandelaars en fietsers.

Bart Van den Langenbergh

De acht lokale besturen met de Aa op hun grondgebied werkten samen met partners als de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, de Boerenbond en Natuurpunt aan een toekomstbeeld van de rivier. De Aa had in het verleden een niet al te beste reputatie. “De problemen in en langs de Aa slepen al minstens vijftien jaar aan”, zegt provinciegouverneur Cathy Berx. “Bij hevige regenval stroomde heel veel water versneld af uit het stedelijk gebied van Turnhout. Het ging bovendien deels om vervuild water afkomstig van overstorten. Door onvoldoende ruimingen en maaien leidde dat geregeld tot overstromingen en wateroverlast in het landbouwgebied. De grote debieten werkten ook het afkalven van de oevers in de hand. Van een duurzame oplossing was er geen sprake en er werd te weinig rekening gehouden met de risico’s van de droogte.”

De rechtgetrokken waterloopstructuur, in combinatie met het verstedelijkte Turnhout en intensieve landbouw, zorgen er mee voor dat de vallei van de Aa niet langer bestand is tegen het veranderende klimaat. Lange periodes van droogte en intense regenbuien verhogen daarbij de kans op waterschaarste en overstromingen.

Een aantal partners die het charter voor de toekomstvisie van de Aa ondertekende staat op het bruggetje over de Aa tussen Tielen en Gierle. © Bart Van den Langenbergh

Toekomstbeeld

In september 2021 startte de Vlaamse Milieumaatschappij met een projectgroep aan een intensief traject. Dat leidde tot een toekomstbeeld om de vallei van de Aa tegen 2040 duurzaam en klimaatrobuust te maken. Dat gebeurt op basis van een reeks acties en maatregelen.

“De waterkwaliteit moet in 2040 in goede staat zijn, maar eigenlijk moeten we dat al in 2033 bereiken. Door de Aa wat meer ruimte te geven, gaat de waterloop zich zelf wat meer zuiveren.”, zegt Marc Florus van de Vlaamse Milieumaatschappij. “We maken zo veel mogelijk werk van gescheiden rioleringen waardoor minder hemelwater de zuiveringsstations bereiken en er ook minder overstorten zijn. We vangen regenwater maximaal op in bufferbekkens om te hergebruiken voor landbouw en industrie. Langs het ganse traject van de Aa maken we werk van een oeverzone. In het gebied Graafweide-Schupleer in Vorselaar starten in 2023 al werkzaamheden om de Aa te hermeanderen.”

Met een concreet actieplan voor 2040 werkten alle betrokken partners dit toekomstbeeld voor de vallei van de Aa uit. © VMM

Extra bruggetjes en wandelpaden

Het toekomstbeeld wil ook werk maken van een actief overstromingsgebied langs de Aa ter hoogte van De Liereman in Oud-Turnhout. Water meer later infiltreren in de bodem is ook extra een aandachtspunt. “We moeten gebruik maken van klimaatrobuuste gewassen en goed omgaan met de open ruimte. Er zal zeker nog plaats zijn voor landbouw, vooral voor de lokale productie”, schetst Marc Florus. “We hebben ook aandacht voor recreatie aan de Aa. De rivier kwam vroeger nogal negatief in beeld. We willen extra aandacht besteden aan wandelaars en fietsers door meer bruggetjes en wandelpaden te maken.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus