Provincie ondersteunt kwijnend dorpsleven met subsidie voor uitbouw dorpspunt in Massenhoven

Een van de laatste gezellige momenten in het lokale café De Lindekens, dat nu dicht is.  ©  Kevin Verboven

Massenhoven, Zandhoven -

De provincie investeert in het kwijnend dorpsleven van Massenhoven, Achterbroek, Gompel, Donk en Morkhoven. Er wordt bijna een half miljoen euro uitgetrokken voor vijf nieuwe dorpspunten.

Kristin Matthyssen

De deputatie van de provincie Antwerpen zet het licht op groen voor de oprichting van vijf nieuwe dorpspunten in de provincie. Een dorpspunt voorziet in een aantal basisvoorzieningen die eerder om verschillende redenen uit het dorp waren verdwenen. Dat kan gaan van een plaats voor ontmoeting, dienstverlening vanuit de lokale overheid, een beperkt winkel- of zorgaanbod, enzovoort. Elk dorpspunt is uniek.

Voor de opstart van dorpspunten in Achterbroek, Massenhoven, Morkhoven, Mol Gompel en Mol Donk trekt de provincie in totaal 492.350 euro uit.

Inwoners van kleinere dorpen en gehuchten zien al enkele jaren hoe buurtwinkels en cafés wegtrekken, dat het postkantoor sluit, de bankautomaat verdwijnt, het zorgaanbod verkleint, enzovoort. Vanuit haar dorpenbeleid zoekt de provincie Antwerpen daarvoor duurzame oplossingen.

Zandhoven krijgt van de vijf samen met Morkhoven het hoogste bedrag. Het gaat om een impuls van 100.000 euro. Het voormalige gemeentehuis in Massenhoven wordt herbestemd tot een dorpspunt waar een deel van de gemeentelijke dienstverlening aangeboden kan worden en waar het verenigingsleven weer een stek kan vinden, na de sluiting van het laatste dorpscafé enkele maanden geleden.

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Aan al deze initiatieven is een participatietraject voorafgegaan om de noden van het dorp te leren kennen,” zegt gedeputeerde Kathleen Helsen. “We vragen ook engagement van het gemeentebestuur én van de lokale bevolking. Ieder project moet bovendien een duurzaam businessplan voorleggen.”

Op 15 juni was er in Massenhoven al een voorbereidende workshop, voorgezeten door schepen Joris Geens (CD&V) in de parochiezaal van Massenhoven. Op 22 juni volgde een opvolging op de workshop en werd het oud-gemeentehuis van Massenhoven bezocht.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus